Phú Lương: Sản lượng lúa xuân đạt hơn 13.200 tấn

Văn Hùng (Phú Lương) 16:52, 08/06/2023

Tranh thủ điều kiện thời tiết có nắng, người dân trên địa bàn 15 xã, thị trấn của huyện Phú Lương đang tập trung thu hoạch xong diện tích lúa xuân và chuẩn bị đất sản xuất vụ mùa.

Theo ước tính của cơ quan chuyên môn dự ước năng suất lúa vụ xuân đạt 54,91 tạ/ha, sản lượng thóc toàn huyện đạt hơn 13.202 tấn.
Theo ước tính của cơ quan chuyên môn, năng suất lúa xuân bình quân ở huyện Phú Lương đạt 54,91 tạ/ha, sản lượng đạt hơn 13.202 tấn.

Tính đến hết ngày 7-6, nông dân trong huyện đã thu hoạch được 99,97% diện tích lúa xuân; có 13/15 xã, thị trấn hoàn thành việc thu hoạch. Theo tính toán của cơ quan chuyên môn, dự ước năng suất lúa xuân đạt bình quân 54,91 tạ/ha, sản lượng thóc toàn huyện đạt hơn 13.202 tấn.

Cùng với lúa xuân, bà con nông dân cũng tập trung thu hoạch các loại rau màu như ngô, lạc, đỗ, khoai lang... Vụ này, dự ước năng suất ngô đạt 44,1 tạ/ha, sản lượng đạt trên 2.005 tấn; năng suất lạc đạt 16,5 tạ/ha, sản lượng gần 123 tấn; đỗ các loại đạt năng suất 15,4 tạ/ha, sản lượng 28,3 tấn...

Sau khi thu hoạch lúa, màu vụ xuân, bà con nông dân khẩn trương thu dọn các phụ phẩm và làm đất chuẩn bị  gieo cấy vụ mùa. Vụ mùa năm nay, huyện Phú Lương phấn đấu gieo cấy trên 2.971ha lúa; trồng 254ha ngô và một số loại đậu đỗ, rau màu khác.


Từ khóa:

vụ xuân

sản lượng

lúa

rau màu