Tập trung sản xuất vụ mùa đúng khung thời vụ

Lương Hạnh 15:43, 09/06/2023

Vụ mùa năm nay, tỉnh Thái Nguyên có kế hoạch gieo cấy 38.200ha lúa, giảm hơn 500ha so với vụ mùa năm trước. Nguyên nhân giảm là do bà con nông dân tiến hành chuyển đổi cơ cấu cây trồng; nhiều địa phương chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang làm đường giao thông, khu công nghiệp...


Nông dân xã Thượng Đình (Phú Bình) kiểm tra mạ trước khi đưa vào gieo cấy vụ mùa.
Nông dân xã Thượng Đình (Phú Bình) kiểm tra mạ trước khi đưa vào gieo cấy vụ mùa.

Toàn tỉnh phấn năng suất lúa mùa đạt 54,15 tạ/ha, tăng 0,69 tạ/ha so với kế hoạch vụ mùa năm 2022.

Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân ở một số địa phương trong tỉnh (như Phú Bình, TP. Phổ Yên, TP. Sông Công...) khẩn trương xuống đồng làm đất (đã đạt hơn 3.000ha), gieo mạ và chuẩn bị gieo cấy lúa mùa, bảo đảm đúng khung thời vụ. Các giống lúa được bà con sử dụng gồm lúa lai (chủ yếu là SL8H-GS9, TH3-7, TH3-5, B-TE1, Syn98, HKT99) và lúa thuần chất lượng cao (như J02, TBR225, BQ, DQ11, ADI28, Hương Thuần 8, Hương thơm số 7...).

Để giành thắng lợi trong sản xuất vụ mùa, ngành Nông nghiệp khuyến cáo bà con nông dân đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa đồng bộ các khâu làm đất, gieo cấy, thu hoạch và tập trung thâm canh để đảm bảo năng suất, sản lượng lương thực. Đặc biệt, bà con cần lưu ý bón phân cân đối, không bón thừa đạm để hạn chế sự phát triển gây hại của bệnh bạc lá và bệnh khô vằn.

Về khung thời vụ, trà lúa mùa sớm gieo cấy từ ngày 10 đến 20-6, trà mùa trung, mùa muộn gieo cấy từ cuối tháng 6 đến trung tuần tháng 7.


Từ khóa:

vụ mùa

gieo cấy

sản xuất

lúa