Trên 20.000 người được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Ngọc Ánh  16:06, 23/05/2024

Ngày 23-5, UBND huyện Đồng Hỷ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/2/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ (KVPT).

Lãnh đạo UBND huyện trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ.
Lãnh đạo UBND huyện trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ.

5 năm qua, huyện Đồng Hỷ đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ Nghị định 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn. Từ năm 2019 đến tháng 4 năm 2023, huyện tổ chức 1 lần diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, chỉ đạo 15 xã, thị trấn diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ; có trên 20.400 người được giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; tuyển 964 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự; 70 thí sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong Quân đội...

Thời gian tới, huyện Đồng Hỷ tiếp tục tập trung huy động nguồn lực, xây dựng huyện giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng, an ninh, nhằm ngăn ngừa, làm thất bại âm mưu "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế - xã hội...

Tại Hội nghị, UBND huyện khen thưởng 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị định 21/2019/NĐ-CP.