Tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Hải Hằng 18:15, 13/03/2024

Ngày 13-3, TP. Phổ Yên tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH); triển khai dự thảo kế hoạch tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và CNCH “Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Phổ Yên dự tập huấn.
Cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Phổ Yên dự tập huấn.

Các đại biểu dự Hội nghị được quán triệt những nội dung cơ bản như: Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy...

Ngoài ra, các đại biểu được tập huấn nội dung công tác quản lý nhà nước về PCCC-CNCH của UBND cấp xã; công tác tuyên truyền, kiểm tra PCCC-CNCH; một số nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu công tác PCCC-CNCH năm 2024…