Trên 89% đảng viên cài đặt Sổ tay điện tử

Hằng Nga 15:25, 13/03/2024

Sổ tay đảng viên điện tử (STĐVĐT) được quản lý, vận hành theo Quy chế số 12-QC/TU ngày 19/5/2022 của Tỉnh ủy. Việc cài đặt STĐVĐT đã được triển khai đồng loạt tại 16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên hướng dẫn cài đặt ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, C-Thainguyen cho công dân.
Cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên hướng dẫn cài đặt ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, C-Thainguyen cho công dân.

Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông, đến nay đã có hơn 88.000 đảng viên cài đặt, đăng ký thành công STĐVĐT, đạt 89,44%. Số đảng viên chưa cài đặt gồm các trường hợp: đảng viên dự bị, đảng viên được miễn sinh hoạt, đảng viên không sử dụng điện thoại thông minh (chiếm 9,26%); đảng viên tại các đảng bộ có tính đặc thù như quân sự, công an (chiếm 1,3%).

Từ ứng dụng STĐVĐT đã có 675 văn bản, tài liệu được đưa lên hệ thống; biên soạn và dẫn nguồn 748 tin, bài. Đến nay đã có trên 1.859.660 lượt truy cập vào ứng dụng STĐVĐT (trung bình 77.400 lượt/tháng, hơn 2.580 lượt/ngày). 

Với 9 chức năng, hơn 120 ứng dụng, STĐVĐT Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giúp đảng viên nhanh chóng tiếp cận thông tin bổ ích, cần thiết; nâng cao vai trò của tổ chức đảng trong việc quản lý đảng viên, chỉ đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng.

Triển khai cài đặt STĐVĐT nhằm “số hóa” công tác Đảng, giúp mỗi đảng viên tích cực hoạt động trên môi trường số, tiếp cận nhanh các thông tin thời sự, hoạt động của Đảng bộ tỉnh, các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, trở thành những hạt nhân lan tỏa mục tiêu xây dựng xã hội số mà tỉnh đang thúc đẩy thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TU về chuyển đổi số.