Đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp theo hướng thiết thực, hiệu quả (*)

TNĐT 12:11, 07/12/2022

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XIV (nhiệm kỳ 2021-2026), diễn ra sáng 7-12, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: "HĐND tỉnh cần tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp theo hướng thiết thực, hiệu quả, trong đó coi trọng chất lượng ban hành các nghị quyết, cần bảo đảm trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo đúng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chất vấn theo thẩm quyền đối với việc triển khai thực hiện các nghị quyết do HĐND ban hành...". Báo Thái Nguyên điện tử trân trọng lược đăng nội dung bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XIV.

Kinh tế - xã hội đạt kết quả đáng tự hào

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV được tổ chức vào thời điểm chuẩn bị kết thúc năm 2022 và tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra; tạo đà cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2023 và những năm tiếp theo.

Cùng nhìn lại năm 2022 với nhiều khó khăn, thách thức đan xen ảnh hưởng đến các lĩnh vực KT-XH nhưng với sự đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp; sự nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, các chỉ tiêu KT-XH của Thái Nguyên đều đạt và vượt kế hoạch đề ra với những con số đáng khích lệ như:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,59% (kế hoạch là 8%); thu ngân sách Nhà nước ước đạt 18.540 tỷ đồng (bằng 127,4% so với dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 103% dự toán HĐND tỉnh giao); GRDP bình quân đầu người ước đạt 107 triệu đồng/người/năm (bằng 101,9% kế hoạch). Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 932 nghìn tỷ đồng, tăng 10,78% so với cùng kỳ (kế hoạch tăng 9%). Giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt 32,1 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ, đạt 100,3% kế hoạch.

Hoạt động thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài đạt nhiều kết quả tích cực (số dự án FDI là 172, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 10,3 tỷ USD). Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Quốc phòng được củng cố, an ninh trật tự được giữ vững; Thái Nguyên đã tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022.

Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính được quan tâm đẩy mạnh. Năm 2021, Thái Nguyên đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố về chuyển đổi số (tăng 4 bậc so với năm 2020); về kết quả cải cách hành chính, xếp vị trí thứ 6/63 tỉnh, thành phố (tăng 6 bậc so với năm 2020); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố (tăng 13 bậc so với năm 2020).

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt 100% kế hoạch, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của toàn tỉnh lên 119 xã. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao.

Đạt được những kết quả trên, có lãnh đạo sâu sát của Tỉnh uỷ, sự đóng góp quan trọng của HĐND, cũng như các đại biểu HĐND tỉnh. HĐND tỉnh đã phát huy tốt vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động; thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát, nhất là các hoạt động giám sát chuyên đề. Trong năm, HĐND tỉnh đã tổ chức 7 kỳ họp (trong đó có 1 kỳ họp chuyên đề phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh) để xem xét, thảo luận quyết định ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, góp phần thiết thực vào việc điều hành phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh kỳ họp.

Kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng, là dịp để chúng ta nhìn nhận, đánh giá tình hình KT-XH của tỉnh, nhất là những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, từ đó đề ra giải pháp khắc phục. Trong đó, xác định những nội dung cần thực hiện ngay trong năm 2023 và và chặng đường tiếp theo của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét, quyết định những vấn đề lớn, trọng tâm của tỉnh về kế hoạch phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách năm 2023. Đồng thời quyết nghị một số cơ chế, chính sách quan trọng. Đây đều là những vấn đề được đông đảo cử tri, Nhân dân và dư luận xã hội quan tâm, cần được HĐND tỉnh xem xét, thảo luận thấu đáo và quyết nghị, góp phần thiết thực vào việc điều hành phát triển KT-XH của tỉnh.

Nâng cao trách nhiệm của người đại biểu trước Nhân dân

Nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến, kết luận về chủ trương để HĐND tỉnh tập trung thảo luận, quyết định theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

"Để kỳ họp thu được kết quả cao nhất, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh bám sát chủ trương, định hướng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trên cơ sở các văn bản pháp luật liên quan, nêu cao vai trò, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân toàn tỉnh với tinh thần đoàn kết, dân chủ, công tâm, khách quan, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung thảo luận, xem xét kỹ lưỡng các nội dung tại kỳ họp trước khi quyết quyết định theo thẩm quyền."

(Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

Sau đây, tôi nhấn mạnh và gợi mở thêm một số nội dung để các vị đại biểu HĐND tỉnh quan tâm trong quá trình thảo luận:

Một là, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời trên cơ sở đánh giá khách quan tình hình thực tiễn của tỉnh, nghiên cứu, thảo luận, đề xuất các giải pháp quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong phát triển KT-XH; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá; đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối nguồn lực của tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên cơ sở triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế chính sách với trọng tâm về cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số; tháo gỡ khó khăn trong phát triển sản xuất - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, ưu tiên thu hút những dự án theo định hướng ưu tiên phát triển của tỉnh, những dự án lớn tạo đà tăng trưởng cho giai đoạn tới.

Hai là, tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, quản lý tài chính, ngân sách; phấn đấu tăng thu ngân sách, chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Ba là, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tập trung giáo dục và đào tạo theo hướng toàn diện; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

Bốn là, xây dựng quốc phòng, quân sự địa phương vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách tư pháp, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Năm là, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh cần xem xét, thảo luận kỹ lưỡng về cơ chế, chính sách đảm bảo đúng thẩm quyền, sát thực tiễn, có tính khả thi cao, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành... tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh, cũng như đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát tại Kỳ họp, nhất là hoạt động chất vấn; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh.

Sáu là, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành bầu Ủy viên UBND tỉnh. Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, nêu cao trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, sáng suốt lựa chọn cán bộ tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngoài ra, có 2 vấn đề tôi trăn trở về giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại về phát triển KT-XH của tỉnh.

Thứ nhất là, có thể quan tâm, nghiên cứu ban hành một nghị quyết về phát triển kinh tế nhỏ và vừa, hay nói chung là kinh tế tư nhân. Muốn tỉnh mạnh phải phát triển công nghiệp, muốn dân giàu cần phát triển thương mại, du lịch và nông nghiệp. Trong đó, phải làm sao để người nông dân có thể ấm no, sung túc và làm giàu từ cây trồng chủ lực là cây chè.

Thứ hai, đề nghị HĐND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch thường xuyên, tăng cường giám sát hoạt động của UBND tỉnh trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, đặc biệt là lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, đấu giá tài sản... để hạn chế thấp nhất hiện tượng tham nhũng, tiêu cực.

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, tôi đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm có những đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp theo hướng thiết thực, hiệu quả, trong đó coi trọng chất lượng ban hành các nghị quyết kỳ họp, cần bảo đảm trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo đúng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chất vấn theo thẩm quyền đối với việc triển khai thực hiện các nghị quyết do HĐND ban hành.

Ngay sau kỳ họp, cần kịp thời tổ chức tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri và Nhân dân toàn tỉnh, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH.

(*) Các tiêu đề chính và phụ do Tòa soạn đặt.