Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XIV: Biểu quyết thông qua các nghị quyết và bế mạc

Nhóm P.V 17:56, 08/12/2022

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, chiều 8-12, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành bế mạc. Dự phiên làm việc có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp.
Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp.

Tại phiên làm việc, các đại biểu tiến hành thảo luận, thông qua 30 nghị quyết, gồm 7 nghị quyết thường kỳ và 23 nghị quyết chuyên đề (trước đó, HĐND tỉnh đã thông qua 1 nghị quyết về công tác cán bộ).

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Trong số này có các nội dung đáng chú ý như: Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công ngân sách địa phương năm 2022; giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp năm 2023; phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Kế hoạch đầu tư công năm 2023; thông qua danh mục và điều chỉnh danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh; là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh, các cấp, ngành chủ động huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng - an ninh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2023 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn phát biểu bế mạc Kỳ họp.
Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, ngay sau Kỳ họp, các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và đại biểu HĐND tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết; tập trung rà soát, bổ sung những giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện của tỉnh để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2023…

Các nghị quyết được thông qua tại phiên làm việc chiều 8-12:

1. Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023;

2. Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026;

3. Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026;

4. Nghị quyết thông qua kết quả giám sát về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2021;

5. Nghị quyết về thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026;

6. Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7 và các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh;

7. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh, ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025;

8. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2022;

9. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 16/6/2022 của HĐND tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 ừ năm 2021 đến năm 2025;

10. Nghị quyết quyết định tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

11. Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và mức chi hỗ trợ người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

12. Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và học sinh năng khiếu thể dục - thể thao tỉnh Thái Nguyên;

13. Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

14. Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

15. Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

16. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Thái Nguyên, quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Thái Nguyên từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông và một số nội dung chi, mức chi đặc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

17. Nghị quyết Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

18. Nghị quyết ban hành Quy định phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

19. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Thái Nguyên, Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước; mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; bổ sung mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

20. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc;

21. Nghị quyết việc bãi bỏ chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng nền tảng tích hợp dữ liệu, điều hành tập trung và phát triển các hệ thống chuyên ngành y tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025;

22. Nghị quyết về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và giảm tổng kinh phí thực hiện Đề án Phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025;

23. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Con, phường Châu Sơn, TP. Sông Công;

24. Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Thái Nguyên;

25. Nghị quyết về giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp năm 2023 của tỉnh Thái Nguyên;

26. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2021;

27. Nghị quyết về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2023;

28. Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2023;

29. Nghị quyết thông qua danh mục và điều chỉnh danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

30. Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.