Phổ Yên: Chi trả trên 832 tỷ đồng giải phóng mặt bằng Dự án Tuyến đường liên kết

Hoàng Cường 14:55, 08/02/2023

Dự án Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc trên địa bàn TP. Phổ Yên có chiều dài tuyến chính hơn 27,2km, tuyến nhánh 6,04km, thời gian thực hiện trong giai đoạn từ năm 2021-2025.

Thi công Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc, đoạn qua TP. Phổ Yên (ảnh tư liệu).
Thi công Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc, đoạn qua TP. Phổ Yên (ảnh tư liệu).

Dự án phải thu hồi khoảng 168ha của hơn 2.500 hộ dân. Thực hiện nhiệm vụ này, thời gian qua, TP. Phổ Yên đã tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB). Kết quả, đến nay thành phố đã thống kê, kiểm đếm đất và tài sản trên đất của các hộ dân đạt 150,9ha (gần 90%); phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ GPMB 145,3ha; đồng thời tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB trên 832 tỷ đồng cho các hộ dân trong vùng Dự án.

Hiện, TP. Phổ Yên đang tích cực chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với chủ đầu tư, chính quyền các xã, phường liên quan đẩy mạnh công tác bồi thường, GPMB đối với phần diện tích còn lại để bàn giao cho nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ Dự án.