Phú Bình: Rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

Văn Mưu (Phú Bình) 14:55, 01/03/2023

Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Bình vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 32 để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Dự án Đường vành đai 5 đoạn từ cầu Xuân Phương đến Quốc lộ 37 có độ dài gần 2,3 km đang được đẩy nhanh tiến độ thi công
Dự án đường vành đai 5 qua địa bàn huyện Phú Bình, đoạn từ cầu Xuân Phương đến Quốc lộ 37, đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo, tờ trình, gồm: Kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về xây dựng, phát triển huyện Phú Bình giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án đường vành đai V và các dự án khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn huyện; kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Thường trực Huyện ủy; tổng hợp thông tin báo chí phản ánh, công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội tháng 2/2023; các tờ trình về phát triển kinh tế - xã hội; công tác tổ chức cán bộ...

Theo đó, trong tháng 2/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nổi bật là: Triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, y tế, quản lý thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện các nhiệm kỳ...

Thời gian tới, huyện Phú Bình đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác xây dựng Đảng; tập trung rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII và Nghị quyết số 03-NQ/TU; nâng cao chất lượng công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đang được triển khai thực hiện trên địa bàn, đảm bảo đúng chủ trương, chính sách và kế hoạch đề ra; tiến hành kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm...