HĐND TP. Sông Công: Thông qua 3 dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội

Trịnh Phương 19:01, 18/05/2023

Tại Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP. Sông Công khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, được tổ chức chiều 18-5, các đại biểu đã tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua 3 dự thảo nghị quyết quan trọng, góp phần vào sự phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Các dự thảo nghị quyết gồm: Thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất TP. Sông Công thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh chủ trương Dự án Khu dân cư La Đình, phường Bách Quang; điều chỉnh chủ trương Dự án trụ sở Công an xã Tân Quang.

Theo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn TP. Sông Công là hơn 2.900ha, trong đó đất trồng lúa là 838ha.
Theo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn TP. Sông Công là trên 2.900ha, trong đó đất trồng lúa có 838ha.

Trong đó, theo dự thảo Nghị quyết thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất TP. Sông Công thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025, thành phố sẽ điều chỉnh hơn 300 hạng mục sử dụng đất trên địa bàn, liên quan đến đất quốc phòng - an ninh, đất khu, cụm công nghiệp, đất thương mại - dịch vụ… nhằm bảo đảm công tác quản lý đất đai chặt chẽ hơn, theo đúng quy định của pháp luật.   

Trên cơ sở các dự thảo nghị quyết được thông qua, HĐND TP. Sông Công đề nghị sau kỳ họp này, UBND thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm triển khai các dự án, công trình theo quy định, bảo đảm phù hợp thực tế của địa phương và phát huy hiệu quả.