Kiểm tra, giám sát các dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách

Quỳnh Trang 18:42, 18/05/2023

Ngày 18-5, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã thực hiện giám sát chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các thông báo, kết luận của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 về chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn đối với Huyện ủy Phú Bình.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, trên địa bàn huyện Phú Bình có 14 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có 1 dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, 1 dự án đang thi công, 2 dự án đang trình thẩm định và 10 dự án đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng; 12/14 dự án được triển khai đúng tiến độ.

Dự án Điểm dân cư trung tâm xã Tân Đức (Phú Bình) đang được triển khai thực hiện. Ảnh: T.L
Dự án Điểm dân cư trung tâm xã Tân Đức (Phú Bình) đang được triển khai thực hiện. Ảnh: T.L

Để thực hiện hiệu quả các thông báo, kết luận về chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách, cấp ủy, chính quyền huyện Phú Bình đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước đột phá về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn, như: Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác tiếp dân...  

Qua kiểm tra, giám sát, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị huyện tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách; bổ sung đầy đủ thông tin, số liệu đối với các dự án; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; tăng cường trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở trong công tác quản lý, theo dõi các dự án đầu tư trên địa bàn...