Tăng cường kiểm tra công vụ và cải cách hành chính tại các đơn vị, địa phương

Linh Lan 18:25, 18/05/2023

4 tháng đầu năm nay, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các sở, ngành, địa phương chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đáp ứng yêu cầu. Tổng số hồ sơ được tiếp nhận 4 tháng qua là 177.206 hồ sơ, trong đó được giải quyết đúng hạn là 157.000 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,73%)...

Đó là những thông tin được đưa ra tại Hội nghị giao ban công tác CCHC 4 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm nay, do Sở Nội vụ tổ chức chiều 18-5. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Công an phường Tân Thịnh (TP. Thái Nguyên).
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Công an phường Tân Thịnh (TP. Thái Nguyên).

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, thời gian qua, việc tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) kết nối với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư để tra cứu thông tin trên địa bàn đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết TTHC.

Đặc biệt, triển khai Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, toàn tỉnh đã thu nhận 257.224 hồ sơ định danh điện tử mức 1 và mức 2, cấp hơn 1 triệu căn cước công dân gắn chíp, đạt tỷ lệ 99%; thực hiện 23/25 dịch vụ công thiết yếu, còn 2 dịch vụ công đang thực hiện theo hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết TTHC trên địa bàn vẫn còn tình trạng hồ sơ tồn đọng, trả quá hạn; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến phát sinh thấp (15,46%). Một số địa phương, đơn vị chưa đảm bảo công khai 100% số hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (mới đạt 69,3%); tình trạng giải quyết hồ sơ quá hạn diễn ra ở nhiều địa phương, đơn vị...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC.

Về một số nhiệm vụ được đề ra nhằm thực hiện tốt công tác CCHC trong thời gian tới là: Ban hành kế hoạch nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, kế hoạch nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2023; triển khai đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước giai đoạn 2022-2026.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết về chuyển đổi số của Tỉnh uỷ, kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của UBND tỉnh và các nhiệm vụ theo Đề án 06 đảm bảo đúng tiến độ; tăng cường công tác kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC tại các đơn vị, địa phương nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính...