Thi hành án dân sự: Thấu tình, đạt lý và đúng thời điểm

Hoàng Anh (Thực hiện) 07:29, 19/12/2022

Thời gian qua, tại Thái Nguyên, số án thụ lý phải tiếp nhận và giải quyết lớn cùng với tính chất phức tạp của các vụ việc tăng, khiến công tác thi hành án dân sự (THADS) gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, các cơ quan THADS hai cấp của tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu kế hoạch, trong đó, nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đến nay đã được giải quyết. Phóng viên Báo Thái Nguyên đã phỏng vấn đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh, về kết quả công tác này.  

Đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 Khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.
Đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 Khu vực thi đua Khối các cơ quan tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.

P.V: THADS luôn là công việc phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của đương sự. Đồng chí có thể chia sẻ về những khó khăn trong công tác này?

Đồng chí Bùi Huy Toàn: THADS là khâu cuối của quá trình tố tụng, hiện thực hóa các bản án, quyết định trong thực tiễn cuộc sống, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Hiệu quả của công tác THADS phụ thuộc nhiều vào công tác phối hợp của các cơ quan liên quan.

Trên thực tế, việc đăng ký, quản lý tài sản, dòng tiền, thu nhập còn đang trong quá trình hoàn thiện nên gây nhiều khó khăn cho việc xác minh, xử lý tài sản. Ngoài ra, một số vụ việc án tín dụng ngân hàng giá trị hợp đồng thế chấp quá cao so với giá trị thực tế tài sản, tài sản trong hợp đồng nhận thế chấp không đúng với thực tế.

Bên cạnh đó, ý thức chấp hành bản án, quyết định do Tòa án ban hành của một bộ phận người phải thi hành án chưa cao, có trường hợp chây ỳ, chống đối; người phải thi hành án có thái độ xúc phạm, đe dọa, khiếu nại, tố cáo nhằm kéo dài thời gian thi hành án…

P.V: Trước thực tế đó, ngành THADS tỉnh đã có những giải pháp gì để nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ việc, thưa đồng chí?

Đồng chí Bùi Huy Toàn: Năm 2022, các cơ quan THADS tỉnh Thái Nguyên đã tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: kiểm tra chặt chẽ nội dung bản án, quyết định trước khi ra quyết định thi hành án; bảo đảm việc xác minh điều kiện thi hành án, phân loại chính xác, đúng pháp luật đối với các việc THADS có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; thường xuyên tuyên truyền, giải thích, vận động để đương sự tự nguyện thi hành án…

Kết quả, liên tiếp 3 năm qua, 10/10 cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Năm 2022, kết quả thi hành xong đạt tỷ lệ 87,02% về việc và 53,61% về tiền (toàn quốc đạt 82,51% về việc và 45,54 về tiền), vượt 5,02% về việc và 12,01% về tiền so với chỉ tiêu được giao.

So với toàn quốc, Thái Nguyên có tổng số thụ lý đứng thứ 34 về việc, thứ 46 về tiền và tỷ lệ thi hành xong đứng thứ 10 về việc, đứng thứ 25 về tiền. Tỷ lệ thi hành xong án tham nhũng đạt tỷ lệ 100% trên tổng số có điều kiện thi hành, án tín dụng đạt tỷ lệ 36,84% về việc và 41,41% về tiền (toàn quốc đạt tỷ lệ 27,66% về việc và 30,33% về tiền).

P.V: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiện vẫn còn một số vụ việc phức tạp, kéo dài. Vậy xin đồng chí cho biết thêm, đâu là nguyên nhân và giải pháp của Ngành là gì?

Đồng chí Bùi Huy Toàn: Hiện nay, trên địa bàn vẫn còn một số vụ việc phức tạp, có nhiều vướng mắc kéo dài, chưa thể xử lý dứt điểm.

Điển hình như vụ việc Bản án số 781/HSPT ngày 28/11/2018 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội (vụ Khánh Dương - Quỳnh Anh) với giá trị thi hành trên 110 tỷ đồng và 27 bị hại. Cục THADS tỉnh đã báo cáo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, UBND tỉnh để thi hành dứt điểm vụ việc nhưng chưa thể giải quyết được.

Hoặc như vụ ông Ngô Văn Tân và bà Lưu Thị Phương, ở xóm Cạn, xã Ký Phú (Đại Từ) chưa giao tài sản cho người mua trúng đấu giá. Tuy nhiên, do có đơn vị phối hợp còn có ý kiến khác nên việc tổ chức cưỡng chế chưa thực hiện được. Để giải quyết, ngành THADS tỉnh đang tiếp tục phối hợp với cơ quan liên quan, chính quyền địa phương tổ chức vận động, thuyết phục gia đình người phải thi hành án tự nguyện thi hành...

P.V: Mục tiêu của ngành THADS tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Bùi Huy Toàn: Năm 2023, các cơ quan THADS tỉnh tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 25/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”; làm tốt công tác quản lý ngành; phòng, chống tham nhũng, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế…

Trong đó, trọng tâm là phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Qua đó, góp phần tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí về cuộc phỏng vấn này!