Thái Nguyên: Việc thu học phí đúng Nghị định của Chính phủ

Hằng Nga (thực hiện) 19:31, 03/03/2023

Mới đây có thông tin “Thái Nguyên phớt lờ yêu cầu từ Chính phủ, học phí vẫn tăng gấp 2-5 lần”. Vậy thông tin này có đúng thực tế và khách quan không? Phóng viên Báo Thái Nguyên có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về vấn đề này.

Giờ thực hành môn Hóa học tại Trường THPT Võ Nhai.
Giờ thực hành môn Hóa học tại Trường THPT Võ Nhai.

PV: Vì sao Thái Nguyên tăng học phí từ đầu năm học 2022-2023 thưa ông?

Ông Nguyễn Đức Thịnh: Việc tăng học phí từ đầu năm học 2022-2023 theo quy định của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ, quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

3 năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã không tăng thu học phí. Việc Thái Nguyên thực hiện thu học phí năm học 2022-2023 tăng là đúng Nghị định số 81/2021/NĐ-CP. Sở GDĐT đã tham mưu với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND với mức thu thấp nhất (mức sàn) theo quy định của Nghị định. Cụ thể:

Điểm a, Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định:

“2. Khung học phí năm học 2022 – 2023

  1. Khung học phí (mức sàn - mức trần) đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên như sau:

Đơn vị: nghìn đồng/học sinh/tháng

Vùng

Năm học 2022 - 2023

Mầm non

Tiểu học

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

Thành thị

Từ 300 đến 540

Từ 300 đến 540

Từ 300 đến 650

Từ 300 đến 650

Nông thôn

Từ 100 đến 220

Từ 100 đến 220

Từ 100 đến 270

Từ 200 đến 330

Vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Từ 50 đến 110

Từ 50 đến 110

Từ 50 đến 170

Từ 100 đến 220

HĐND cấp tỉnh căn cứ vào quy định trên để quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc thẩm quyền và quyết định việc sắp xếp, phân loại các vùng trên địa bàn để cơ sở giáo dục áp dụng mức thu học phí.”

PV: Sau khi có văn bản của Chính phủ giữ mức thu học phí như cũ thì Sở GDĐT đã tham mưu cho UBND tỉnh phương án hỗ trợ chi phí học tập, dịch vụ giáo dục như thế nào, bởi hiện nay nếu không có nguồn từ học phí để lại thì các trường gặp rất nhiều khó khăn trong tổ chức các hoạt động?

Ông Nguyễn Đức Thịnh: Sau khi có văn bản của Chính phủ và của Bộ GDĐT, Sở GDĐT đã tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý, để thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP của Chính phủ.

Các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện thu học phí theo mức quy định tại Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND. Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục để thực hiện hoàn trả cho học sinh phần chênh lệch giữa 2 mức thu học phí nêu trên trong cả năm học 2022-2023.

Theo phương án này, việc quy định mức thu học phí của tỉnh vẫn đảm bảo đúng Nghị định 81/2021/NĐ-CP, đồng thời thực hiện đúng tinh thần của Nghị quyết số 165/NQ-CP, các cơ sở giáo dục không bị ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của đơn vị.

PV: Riêng đối với khoản học phí đã thu chênh lệch khi tăng học phí theo Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Sở GDĐT đã tham mưu và thực hiện chi trả hoặc phương án bù trừ thế nào cho học sinh, phụ huynh?

Ông Nguyễn Đức Thịnh: Đối với khoản học phí đã thu chênh lệch khi tăng học phí do tỉnh ban hành Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, mức thu cao hơn mức thu năm học 2021-2022, UBND tỉnh đã giao Sở GDĐT phối hợp với Sở Tài chính tham mưu xây dựng các văn bản để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời rà soát và tính toán trích ngân sách nhà nước để hoàn trả phần chênh lệch thu cao hơn cho phụ huynh học sinh.

PV: Nhiều ý kiến cho rằng Thái Nguyên chậm phản ứng với văn bản chỉ đạo của Trung ương về vấn đề này, lãnh đạo Sở có ý kiến gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Đức Thịnh: Ngay sau khi Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ ban hành, ngày 23/12/2022 UBND tỉnh đã có công văn số 6484/UBND-KGVX chỉ đạo tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết, Sở GDĐT tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương để có thể thực hiện các nội dung theo Nghị quyết số 165/NQ-CP một cách sớm nhất, trình HĐND tỉnh theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Tuy nhiên, việc xây dựng và ban hành các văn bản để triển khai thực hiện Nghị quyết, nhất là ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần phải có trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Sở GDĐT đang tham mưu với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết Hỗ trợ kinh phí để thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP. Theo kế hoạch của HĐND tỉnh, dự thảo Nghị quyết này sẽ được trình tại Kỳ họp chuyên đề cuối tháng 3-2023.

Qua tham khảo các tỉnh trong khu vực, hiện nay, Thái Nguyên được xem là tỉnh triển khai sớm những nội dung để thực hiện Nghị quyết 165/NQ-CP.

Xin trân trọng cảm ơn ông!