Quản lý báo chí, truyền thông trong tình hình mới

Thu Hà (Thực hiện) 11:58, 18/06/2023

Hiện nay, các cơ quan báo chí của Thái Nguyên đều bắt kịp xu hướng phát triển báo chí đa nền tảng, ứng dụng công nghệ… Phóng viên Báo Thái Nguyên có cuộc phỏng vấn ông Đỗ Xuân Hoà, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Thái Nguyên về công tác, giải pháp quản lý báo chí, truyền thông trong bối cảnh các nền tảng số phát triển mạnh mẽ.

Các phóng viên Báo Thái Nguyên trao đổi nghiệp vụ sáng tác ảnh.
Các phóng viên Báo Thái Nguyên trao đổi nghiệp vụ sáng tác ảnh.

P.V: Xin ông cho biết những chỉ đạo trọng tâm trong công tác quản lý báo chí, truyền thông trong giai đoạn hiện nay?

Ông Đỗ Xuân Hoà: Sở TT&TT đã chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nổi bật với một số nội dung, như: Tuyên truyền mục tiêu kép, vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh đất và người Thái Nguyên, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Thái Nguyên; tuyên truyền, phản ánh sự linh hoạt trong điều hành của Chính phủ, kịp thời phát hiện những bất cập, đưa ra các giải pháp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn; tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi…

P.V: Từ định hướng trên, Sở đã triển khai công tác quản lý báo chí, truyền  như thế nào, thưa ông?

Ông Đỗ Xuân Hoà: Những năm gần đây, công tác quản lý nhà nước về báo chí tiếp tục được Ngành tăng cường. Chúng tôi đã chủ động tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.

Sở đã và đang tích cực tham mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản xuất các chương trình trong hoạt động báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, làm cơ sở để các cơ quan báo chí thực hiện lộ trình từng bước tự chủ về tài chính.

Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025, kịp thời triển khai phương án sắp xếp các cơ quan báo chí của tỉnh một cách tinh gọn, hiện đại.

Chúng tôi cũng đang xây dựng Đề án phát triển công tác thông tin, truyền thông, báo chí tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

Bên cạnh đó, Sở TT&TT chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành các chương trình, đề án, dự án phát triển lĩnh vực thông tin báo chí, thông tin đối ngoại. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các mạng xã hội như: Facebook, Youtube, Zalo, Tiktok… để quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh của tỉnh.

Phóng viên Báo Thái Nguyên tác nghiệp tại vùng chè Tân Cương (TP. Thái Nguyên).
Phóng viên Báo Thái Nguyên tác nghiệp tại vùng chè Tân Cương (TP. Thái Nguyên).

P.V: Thưa ông, Ngành đã hỗ trợ các ngành, địa phương như thế nào để làm tốt công tác thông tin báo chí, truyền thông trên địa bàn?

Ông Đỗ Xuân Hoà: Trong năm 2022, Sở TT&TT đã ban hành hơn 100 văn bản hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền các nội dung quan trọng của đất nước, của tỉnh; ban hành hàng trăm văn bản, công văn liên quan đến tổng hợp, xử lý thông tin báo chí đăng tải; tham mưu cho lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các đơn vị, các ngành liên quan kiểm tra vụ việc báo chí phản ánh, báo cáo UBND tỉnh và trả lời các cơ quan báo chí theo quy định; kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra làm rõ, phản hồi thông tin báo chí, kịp thời xử lý thông tin sai sự thật.

Sở cũng đã hướng dẫn các sở, ngành những hình thức phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định. Cân nhắc việc cung cấp thông tin đối với đề nghị cung cấp thông tin không đúng tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí; xử phạt vi phạm hành chính đối với thông tin sai sự thật về tỉnh Thái Nguyên.

P.V: Thưa ông, thời gian tới, việc quản lý nhà nước về thông tin, báo chí sẽ được triển khai như thế nào?

Ông Đỗ Xuân Hoà: Chúng tôi tiếp tục phối hợp nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí của địa phương; triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Sở sẽ phối hợp, chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền trên các mạng xã hội, chủ động đấu tranh với luồng thông tin xấu, độc; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia và an toàn thông tin trên không gian mạng; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương cung cấp, minh bạch thông tin.

Chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác theo dõi, quản lý, kiểm soát thông tin trên mạng xã hội; tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin nhằm ngăn chặn, giảm thiểu thiệt hại do các sự cố thông tin gây ra; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí, thông tin điện tử, mạng xã hội.

P.V: Xin cảm ơn ông!