​Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Phổ Yên thông báo về việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB

15:31, 29/09/2022

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Phổ Yên thông báo về việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện dự án Khu đô thị Đại Phong tại phường Ba Hàng và dự án Khu đô thị Z131 trên địa bàn phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên.

Căn cứ Quyết định số: 5552/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND thành phố Phổ Yên về việc phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB; Quyết định số: 5554/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND thành phố Phổ Yên về việc thu hồi đất thực hiện dự án Khu đô thị Z131 trên địa bàn phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên.

Căn cứ Quyết định số: 5436/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 của UBND thành phố Phổ Yên về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB; Quyết định số 5435/QĐ-UBND ngay 07/9/2022 của UBND thành phố Phổ Yên về việc thu hồi đất thực hiện dự án Khu đô thị Đại Phong tại phường Ba Hàng.

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị Z131 trên địa bàn phường Đồng Tiến và dự án Khu đô thị Đại Phong tại địa bàn phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay, thửa đất số 228 (80), tờ bản đồ số 14 (117), diện tích đo hiện trạng là 259,6m2 trong phạm vi GPMB dự án Khu đô thị Z131 và thửa 165 (824), tờ bản đồ 7 (Da13), diện tích đo hiện trạng là 123,8m2 trong phạm vi GPMB dự án Khu đô thị Đại Phong tại phường Ba Hàng của hộ ông Nguyễn Văn Yên, đã được UBND thành phố Phổ Yên Quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB. Tại thời điểm thực hiện công tác GPMB 2 dự án trên ông Nguyễn Văn Yên không có mặt tại địa phương và không liên hệ được.

 Để đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng tại dự án trên theo đúng quy định và kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Phổ Yên thông báo để ông Nguyễn Văn Yên hoặc tổ chức, cá nhân nào biết địa chỉ của ông Nguyễn Văn Yên thông báo cho ông Nguyễn Văn Yên được biết và liên hệ với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (Liên hệ với ông Cao Văn Thanh, ĐT: 0968656999 hoặc bà Phạm Thị Kim Oanh, ĐT: 0968888312) để làm các thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB, Quyết định thu hồi đất 02 dự án nêu trên.

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày thông báo này được niêm yết, thông tin, nếu chủ sử dụng các thửa đất trên không liên lạc với cơ quan có thẩm quyền, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Phổ Yên sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định./.