Đảng bộ huyện Phú Lương:
Chủ trương đúng, hành động quyết liệt để về đích

Linh Lan (Thực hiện) 10:14, 04/04/2023

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và đại hội Đảng các cấp, sau nửa nhiệm kỳ, huyện Phú Lương đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Báo Thái Nguyên đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Quốc Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Lương.

Hiện nay trên địa bàn huyện Phú Lương có 16 sản phẩm được công nhận OCOP từ 3 đến 4 sao.
Hiện nay, trên địa bàn huyện Phú Lương có 16 sản phẩm được công nhận OCOP từ 3 đến 4 sao. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện tham quan các sản phẩm OCOP.

P.V: Xin đồng chí đánh giá khái quát về những kết quả đạt được của địa phương sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Lương lần thứ XXIV?

Đồng chí Nguyễn Quốc Hữu: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, song huyện Phú Lương đã thực hiện tốt “mục tiêu kép” là vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Nhìn chung, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản của huyện đều được thực hiện đạt và vượt kế hoạch, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân.

Về kinh tế, nổi bật là giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ước tăng trưởng bình quân 14,3%/năm (vượt 3,7% so với Nghị quyết); sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng bình quân 3,9%/năm (vượt 0,4%).

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 16 sản phẩm được công nhận OCOP từ 3 đến 4 sao. Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới, huyện đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng và vững chắc. Đến nay, toàn huyện có 12/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong năm 2023, xã còn lại là Yên Trạch phấn đấu về đích. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 1,02% (đạt kế hoạch). Toàn huyện hiện chỉ còn 3,83% hộ nghèo và 3,63% hộ cận nghèo.  

Phú Lương hiện có 12/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2024. Trong ảnh: Những đồi chè xanh ngát ở xã Tức Tranh.

P.V: Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với chỉnh đốn Đảng được Đảng bộ huyện quan tâm thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Quốc Hữu: Đảng bộ huyện Phú Lương hiện có 53 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với trên 5.870 đảng viên. Đảng bộ huyện luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Vì thế, Đảng bộ huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiệm vụ trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành 5 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đặc biệt, Phú Lương chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đảng bộ huyện cũng rất quan tâm đến công tác cán bộ, thể hiện ở việc chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền; mở rộng quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đánh giá, phân loại hằng năm, toàn Đảng bộ có trên 98% tổ chức cơ sở đảng và trên 92% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

Kết quả trên đã khẳng định sự đồng lòng, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự tin tưởng, đoàn kết, ủng hộ của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo huyện Phú Lương thường xuyên gắn bó sâu sát với cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của bà con nhân dân.

P.V: Xin đồng chí cho biết, trong nửa chặng đường còn lại của nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện xác định những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như thế nào để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết?

Đồng chí Nguyễn Quốc Hữu: Với kết quả đạt được cùng những kinh nghiệm rút ra, chúng tôi xác định: Nghị quyết phải đúng, phải trúng, sát với tình hình thực tế, nhận được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân với phương châm “Chủ trương đúng, quyết tâm thống nhất cao, hành động quyết liệt”.

Mục tiêu phát triển của Phú Lương đến năm 2024 sẽ trở thành huyện nông thôn mới, có hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao mức sống của nhân dân.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, thời gian tới, huyện sẽ tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là: Phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh và thu hút các nguồn lực đầu tư trong mọi lĩnh vực, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; thực hiện tốt các chương trình, đề án, tạo sự chuyển dịch rõ rệt về cơ cấu trong nội ngành Nông nghiệp; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính để thu hút đầu tư vào địa bàn.

Hai là: Ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, có tính chất liên kết vùng cao, đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chí của huyện nông thôn mới.

Ba là: Phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, trong đó phát huy tốt nhất lợi thế so sánh, nhất là đối với các ngành, lĩnh vực, sản phẩm có thế mạnh của huyện, như: Vùng chè Khe Cốc, vùng lúa nếp Vải xã Ôn Lương, Làng nghề bánh chưng xóm Bờ Đậu, Khu di tích lịch sử đền Đuổm và các giá trị văn hóa phi vật thể quốc gia... để thu hút đầu tư, phát triển các loại hình du lịch sinh thái, giáo dục truyền thống.

Tuyến đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn đã được đầu tư nâng cấp, giúp việc đi lại của nhân dân thuận lợi hơn. (Ảnh T.L)

Bốn là: Phát huy sức mạnh, giá trị văn hóa, xây dựng con người văn minh, thân thiện; ưu tiên đầu tư nhiều hơn cho phát triển giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, y tế, nâng cao mức sống, thu nhập và hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Năm là: Đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở…

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!