Giao mùa

Nguyễn Quỳnh Anh 14:15, 01/09/2023

Hình như trời đã sang thu

Nghe đâu ríu rít chim gù vòm xanh

Đong đưa hương thị mát lành

Mắt na lấp ló đầu cành vườn ai.

 

Hình như vạt nắng còn dài

Rám vàng trái bưởi ở ngoài bờ ao

Mây xanh ở phía trời cao

Ngập ngừng hương ổi thuở nào nhớ thương.

 

Hình như từ những nẻo đường

Đã nghe hương cốm vấn vương gió chiều

Bờ đê vi vút sáo diều

Bâng khuâng lối cũ bao điều ngóng trông.

 

Hình như nước ăm ắp sông

Chuồn chuồn rợp nắng cánh đồng làng ta

Thoảng hương cỏ mật cỏ gà

Mặt sông tim tím sắc hoa lục bình.

 

Hình như trời đã chuyển mình

Heo may qua ngõ mái đình phong rêu

Cau trầu còn đợi mùa yêu

Ta về gom nhặt mấy chiều tương tư.