Mùa Thu về

Lê Minh Hải 14:29, 01/09/2023

Mùa thu nắng tràn khung cửa

Vàng thơm hương thị đầu mùa

Vẳng vào giọng bà thủ thỉ

Hiền như chuyện cổ tích xưa

 

Mùa thu về trên sóng lúa

Xanh như tiếng mẹ ru hời

Chợt thấy từ đôi mắt mẹ

Mầm yêu thương đã sinh sôi

 

Mùa thu về trong lời trẻ

Trăng tròn quả bưởi giữa trời

Đêm trung thu cùng phá cỗ

Dường như thu mới về thôi

 

Mùa thu về thơm tay chị

Cốm xanh theo gió đưa hương

Anh mang cốm vào công xưởng

Màu xanh ướp những yêu thương

 

Mùa thu Việt Nam xanh ngắt

Trên trời yên ả mây trôi

Để có mùa thu độc lập

Bao dòng máu đã tuôn rơi...