Tiếng vọng non sông

Nguyễn Trọng Đồng 14:20, 01/09/2023

Đất nước bốn nghìn năm

Máu và hoa tươi thắm

Đây khoảng trời mây trắng

Muôn dặm khói lam chiều.

 

Mặt đất và cánh diều

Cung đàn xuân khát vọng

Màu thanh thiên như nắng

Lồng lộng bóng cờ bay

 

Ba Đình nắng từ đây

Vang vọng lời sông núi

Ngỡ bóng Người vẫy gọi

Kết đoàn vẫn ngân lên…

 

Thao thức tiếng quê hương

Tự ngàn năm vọng lại

Như tình yêu lẽ phải

Như đất Việt nở hoa!

 

Bàn tay dệt bài thơ

Của non sông gấm vóc

Của trái tim bất diệt

Đất nước khải hoàn ca…