Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo

Thu Huyền 15:32, 14/12/2022

Trong ba ngày (14, 16 và 17-12), Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Đại Từ tổ chức 5 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2022.

Thông qua các chương trình, dự án giảm nghèo, đời sống của nhiều hộ dân trên địa bàn huyện được nâng lên, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Thông qua các chương trình, dự án giảm nghèo, đời sống của nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Đại Từ được nâng lên.

Theo đó, gần 1.200 học viên là trưởng xóm, bí thư chi bộ, bí thư chi đoàn các xóm, tổ dân phố trên địa bàn được thông tin nhanh về tình hình giảm nghèo của tỉnh và địa phương trong những năm gần đây; các thông tin về cơ chế chính sách, dự án giảm nghèo; hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới; thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách giảm nghèo, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Các học viên cũng được triển khai nghiệp vụ tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm và thông tin về thị trường lao động.

Những kiến thức được truyền đạt tại lớp tập huấn sẽ giúp cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở nắm vững và hướng dẫn thực thi chính sách, dự án đối với người nghèo tốt hơn. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả hơn chương trình giảm nghèo trong thời gian tới.

Theo kế quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022, toàn huyện Đại Từ có trên 2.900 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,71% và gần 2.600 hộ cận nghèo, chiếm 5,05%.


Từ khóa:

tập huấn

giảm nghèo