Phát huy vai trò "cây cao bóng cả"

Nguyễn Đức Thắng (TP. Thái Nguyên) 14:11, 11/02/2023

Trên địa bàn phường Đồng Quang (TP. Thái Nguyên) có hai tổ hưu trí, đó là Tổ I có 51 hội viên và Tổ II có 13 hội viên. Trong đó có 25 hội viên nguyên là sĩ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang; 4 hội viên có học hàm giáo sư, phó giáo sư; 5 hội viên là “Nhà giáo ưu tú”, “Nghệ sĩ ưu tú”…

Thăm hỏi, tặng quà hội viên là hoạt động được CLB Hưu trí Thái Nguyên duy trì thường xuyên.

Có thể nói đây là điểm mạnh của các tổ hưu trí ở phường Đồng Quang khi tham gia các hoạt động của địa phương. Các hội viên luôn xác định: “Nghỉ hưu về tuổi tác chứ không nghỉ hưu về trí tuệ”, do vậy, các tổ hưu trí luôn động viên và tạo điều kiện thuận lợi để các bác còn sức khỏe tiếp tục đóng góp xây dựng địa phương.

Để làm tốt nội dung này, thực hiện Văn bản số 419-CV/TU ngày 4/5/2012; Văn bản số 176-CV/TU ngày 27/4/2016; Văn bản số 87-CV/TU ngày 3/11/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên về việc "tạo điều kiện hoạt động cho các tổ hưu trí trên địa bàn TP. Thái Nguyên”, các tổ hưu trí ở phường Đồng Quang đã cùng UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của phường xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động. Các nội dung phối hợp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của tổ hưu trí, trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định của địa phương. Từ đó, góp phần xây dựng Đảng, củng cố chính quyền vững mạnh, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng giữa các bên và xây dựng phường Đồng Quang ngày một văn minh, giàu đẹp.

Các hoạt động nhằm mục tiêu giúp phường và tổ hưu trí nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên; phát huy vai trò của tổ hưu trí và hội viên trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Đồng thời góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các hội viên tổ hưu trí; tạo môi trường thuận lợi để tổ hưu trí và hội viên cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của địa phương...

Từ quy chế phối hợp, các tổ hưu trí ở phường Đồng Quang đã tích cực động viên hội viên và gia đình, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, đặc biệt là tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua ở nơi cư trú, như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Nhiều hội viên trong tổ hưu trí còn trực tiếp tham gia làm bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, cấp ủy chi bộ, cán bộ MTTQ và các hội đoàn thể cơ sở, dưới cơ sở. Qua đó, góp phần tích cực vào việc xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương trong sạch, vững mạnh, được nhân dân tin tưởng và đánh giá cao

Bên cạnh những hoạt động cụ thể, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, cuộc họp, hội nghị của chi bộ, tổ chức hội, đoàn thể, tổ tư vấn, hội viên tổ hưu trí đã tham gia góp ý kiến với cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương,.

Khi đánh giá về vai trò của các tổ hưu trí, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Đồng Quang Nguyễn Tiến Cương khẳng định: Đảng bộ phường Đồng Quang xác định hội viên các tổ hưu trí thuộc Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên là lớp người “cây cao bóng cả”, là chỗ dựa tin cậy cho cấp ủy, chính quyền địa phương, là “nguồn” cán bộ quý giá và là “hạt nhân” chính trị quan trọng của địa phương. Từ nhận thức như vậy nên thời gian qua, phường luôn trân trọng, tạo điều kiện và khuyến khích các bác tham gia vào các hoạt động của địa phương.