Thay đổi trong đăng ký thông tin lưu trú 

Nhị Hà 10:24, 04/02/2023

Bắt đầu từ ngày mai (5-2), công tác quản lý thông tin cư trú của công dân sẽ áp dụng theo quy định mới. Trong đó, thay đổi đáng chú ý là việc thống nhất mức thu lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú trong cả nước và quản lý toàn bộ thông tin đăng ký thường trú, tạm trú trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Công an phường Túc Duyên (TP. Thái Nguyên) trao đổi, tuyên truyền các nội dung liên quan đến quản lý thông tin lưu trú tại tổ dân phố số 1.
Công an phường Túc Duyên (TP. Thái Nguyên) trao đổi, tuyên truyền các nội dung liên quan đến quản lý thông tin lưu trú tại tổ dân phố số 1.

Theo quy định tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính, mức thu lệ phí đăng ký cư trú (gồm cả đăng ký thường trú và tạm trú) do HĐND cấp tỉnh quyết định, căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, với nguyên tắc mức thu đối với việc đăng ký cư trú tại cơ quan đăng ký cư trú thuộc thành phố trực thuộc Trung ương cao hơn mức thu đối với các khu vực khác. Chính vì vậy, mức lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú tại các tỉnh, thành phố trên cả nước có sự chênh lệch nhất định.

Đại uý Hoàng Minh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Định Hóa), thông tin: Đối với Thái Nguyên, hiện nay, mức lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú của cả hộ gia đình hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú ở khu vực thành phố là 15.000 đồng/lần đăng ký; gia hạn tạm trú là 8.000 đồng/lượt. Đối với các huyện thì mức thu giảm chỉ còn một nửa.

Tuy nhiên, theo Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 5/2/2023 có sự thay đổi, quy định lệ phí đăng ký cư trú được thống nhất trong cả nước. Cụ thể, trường hợp công dân nộp hồ sơ trực tiếp, lệ phí đăng ký cư trú quy định như sau: 20.000 đồng/lần đối với đăng ký thường trú; 15.000 đồng/lần đối với đăng ký và gia hạn tạm trú (cá nhân, hộ gia đình); 10.000 đồng/lần đối với đăng ký hoặc gia hạn tạm trú theo danh sách và 10.000 đồng/lần đăng ký tách hộ. Trường hợp công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến, mức thu đối với các nội dung đăng ký cư trú nêu trên lần lượt là 10.000 đồng, 7.000 đồng, 5.000 đồng và 5.000 đồng.

Các trường hợp được miễn lệ phí đăng ký cư trú gồm: trẻ em; người cao tuổi; người khuyết tật; người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; công dân thuộc hộ nghèo và công dân từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi mồ côi cả cha và mẹ.

Theo khảo sát của chúng tôi tại công an các xã, phường trong toàn tỉnh, bên cạnh việc giải quyết thủ tục lưu trú cho công dân đến nộp hồ sơ trực tiếp, các cán bộ, chiến sĩ đã tích cực hướng dẫn đăng ký tài khoản và thực hiện các thủ tục theo hình thức trực tuyến để vừa tiết kiệm thời gian, chi phí vừa giúp giảm tải công việc tại cơ quan.

Cùng với thống nhất về quy định mức phí, việc quản lý toàn bộ thông tin đăng ký lưu trú cũng có sự thay đổi phù hợp. Do cách thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã chính thức chấm dứt từ đầu năm 2023, cơ quan có thẩm quyền chỉ áp dụng thống nhất một hình thức quản lý thông tin đăng ký cư trú thông qua Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư để tiến hành giải quyết thủ tục cho người dân. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và công tác quản lý, góp phần quan trọng vào công tác cải cách thủ tục hành chính.