Tổ chức lớp xóa mù chữ cho phạm nhân Trại giam Phú Sơn 4

TNĐT 15:55, 29/05/2023

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên và Trại giam Phú Sơn 4 (Cục C10, Bộ Công an) vừa thống nhất ký kết chương trình phối hợp tổ chức các lớp học xóa mù chữ cho phạm nhân giai đoạn 2023-2030.

 
Lãnh đạo Sở GDĐT và lãnh đạo Trại giam Phú Sơn 4 ký kết hợp tác về xóa mù chữ cho phạm nhân
Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo và Trại giam Phú Sơn 4 ký kết chương trình phối hợp về xóa mù chữ cho phạm nhân.

Mục tiêu cụ thể của chương trình là đến năm 2025, 100% phạm nhân mù chữ, tái mù chữ có đủ điều kiện về khả năng, thời gian chấp hành án phạt tù tại Trại giam Phú Sơn 4 được tham gia học chương trình xóa mù chữ. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, các phạm nhân này được cấp Giấy chứng nhận biết chữ. Trong đó có 50% phạm nhân tiếp tục học giai đoạn 2 và công nhận hoàn thành chương trình xóa mù chữ.

Đến năm 2030, 100% phạm nhân mù chữ, tái mù chữ được tham gia học chương trình xóa mù chữ và được cấp Giấy chứng nhận biết chữ; trong đó có 70% phạm nhân tiếp tục học giai đoạn 2 và công nhận hoàn thành chương trình xóa mù chữ. 

Với phạm nhân chưa biết chữ hoặc chưa học xong chương trình tiểu học sẽ được phổ cập giáo dục tiểu học; phạm nhân là người dân tộc thiểu số chưa nói được tiếng Việt sẽ được dạy tiếng Việt.

Các lớp học xóa mù chữ được tổ chức hàng năm (trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2030), tại Trại giam Phú Sơn 4 (xã Cổ Lũng, Phú Lương).

Chương trình được thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục cho phạm nhân. Đồng thời tạo điều kiện cho phạm nhân được tiếp cận các loại hình giáo dục phù hợp để sau khi hết án có thể sớm hòa nhập cộng đồng, có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp, ổn định cuộc sống và trở thành công dân lương thiện, có ích cho xã hội.