332 trẻ mồ côi được hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng

Thu Hà 09:21, 07/11/2023

Từ đầu năm đến nay, hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, cá nhân nhận đỡ đầu 140 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Hội LHPN xã Minh Tiến (Đại Từ) đã phối hợp với các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu 3 trẻ em mồ côi đến năm 18 tuổi.
Hội LHPN xã Minh Tiến (Đại Từ) đã phối hợp với các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu 3 trẻ em mồ côi đến năm 18 tuổi.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, nhằm chăm sóc, đỡ đầu trẻ mồ côi tới năm 18 tuổi; đồng thời hỗ trợ giới thiệu việc làm, tạo nghề khi trẻ tốt nghiệp THPT.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, các cấp hội đã triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” từ cuối năm 2021. Theo đó, các cấp hội đã tiến hành khảo sát, lập danh sách và tích cực tuyên truyền, vận động nhằm lan tỏa sâu rộng tình yêu thương trong cộng đồng đến với các trẻ mồ côi. Các cấp hội cũng chủ động phối hợp, huy động nguồn lực từ địa phương, các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm để đỡ đầu trẻ em mồ côi.

Đến nay, qua chương trình "Mẹ đỡ đầu", toàn tỉnh đã có 332 trẻ mồ côi được nhận hỗ trợ, chăm sóc đến khi đủ 18 tuổi với tổng kinh phí trên 4,2 tỷ đồng. Qua đó giúp các cháu phần nào vơi đi những mất mát, giảm bớt khó khăn, vươn lên trở thành người có ích cho xã hội.