Hỗ trợ 28 con bò giống cho hộ nghèo, cận nghèo

Hải Hằng 17:46, 21/11/2023
Thực hiện Dự án hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn TP. Phổ Yên nuôi bò sinh sản, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ngày 21-11, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Phổ Yên bàn giao bò giống cho 28 hộ dân các xã Phúc Thuận và Vạn Phái. Trong đó, xã Vạn Phái có 18 hộ, xã Phúc Thuận có 10 hộ được hỗ trợ bò giống. Đây là những hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo, đã được thẩm định đủ điều kiện tham gia mô hình nuôi bò sinh sản.
Đại diện Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Phổ Yên trao bò cho người dân.
Đại diện Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Phổ Yên trao bò cho người dân.

Theo đó, mỗi hộ được hỗ trợ 1 con bò lai Sind có trọng lượng 200-220kg, mức hỗ trợ là 80% giá bò giống sinh sản, 50% kinh phí thức ăn chăn nuôi và 100% kinh phí đá liếm. Tổng kinh phí thực hiện Dự án là trên 932 triệu đồng, trong đó, vốn ngân sách Trung ương trên 600 triệu đồng, vốn ngân sách thành phố trên 90 triệu đồng, vốn đối ứng của hộ dân trên 233 triệu đồng. Cùng với đó, các hộ được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản, cách xây dựng chuồng trại và chăm sóc bò.

Việc hỗ trợ bò sinh sản nhằm giúp các hộ nghèo, cận nghèo vượt qua khó khăn, tăng thu nhập, vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững.