Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo

Dương Hưng 15:32, 07/11/2023

Từ ngày 7 đến 11-11, UBND huyện Định Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo. Tham gia tập huấn có gần 1.000 cán bộ của các hội đoàn thể xã, xóm trên địa bàn huyện.

Học viên thảo luận tại Hội nghị.
Học viên thảo luận tại Hội nghị.

Trong đợt tập huấn này, cán bộ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện phổ biến cho học viên các nội dung như: Chuẩn nghèo đa chiều; quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo; tiêu chí hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ...

Tại Hội nghị, các cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở tích cực thảo luận, kiến nghị để nâng cao hiệu quả của chính sách hỗ trợ sản xuất đối với các hộ nghèo, cận nghèo.

Những năm qua, các chính sách hỗ trợ sản xuất, giảm nghèo trên địa bàn huyện Định Hóa đã đem lại hiệu quả cao, giúp hàng nghìn hộ tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi, nguồn hỗ trợ để phát triển kinh tế.