Phúc Thuận phát huy quyền giám sát của nhân dân

Hải Hằng 11:03, 07/11/2023

Xã Phúc Thuận (TP. Phổ Yên) đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, triển khai đầu tư xây dựng nhiều công trình. Quá trình thực hiện các công trình, dự án, ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng ở địa phương đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, tạo dựng được niềm tin với nhân dân.

Hoạt động giám sát xây dựng được thực hiện chặt chẽ nên người dân xóm Đầm Ban (xã Phúc Thuận) luôn tin tưởng, đồng thuận.
Hoạt động giám sát xây dựng được thực hiện chặt chẽ nên người dân xóm Đầm Ban (xã Phúc Thuận) luôn tin tưởng, đồng thuận.

Phúc Thuận là xã miền núi, có địa bàn rộng, cư dân thưa, toàn xã có trên 3.800 hộ, với trên 15.600 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là gần 4.900 người. Năm 2023, Phúc Thuận phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao và có 7 xóm đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Vì thế, việc xây dựng hạ tầng được quan tâm, nhất là đường bê tông nông thôn.

Trong các công trình xây dựng đều có vốn đóng góp đối ứng của nhân dân. Tính 3 năm gần đây, xã nhận nguồn xi măng Nhà nước cấp là trên 11.100 tấn, làm 70,28km đường giao thông nông thôn, với nguồn vốn đối ứng của nhân dân là 9,8 tỷ đồng.

Ông Đỗ Công Hanh, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Trong quá trình xây dựng các công trình, dự án, UBND xã luôn kết hợp chặt chẽ với ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Từ khi bắt đầu triển khai công trình, dự án, đến khi tiến hành thi công, nghiệm thu và đưa vào sử dụng, UBND xã đều mời ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng ở các xóm dự. Đặc biệt, các hội nghị họp dân đều phổ biến chủ trương, chính sách, bàn bạc, thống nhất cách thức triển khai. Cung cấp đầy đủ hồ sơ, báo cáo kinh tế kỹ thuật để 2 ban giám sát thực hiện. Các hoạt động trong xây dựng luôn được công khai, minh bạch. Năm 2023, ban giám sát đầu tư cộng đồng đã thực hiện giám sát 20 công trình xây dựng đường bê tông tại các xóm: Khe Đù, Đồng Muốn, Ấp Lươn, Đồng Đèo, Nông Trường, Hang Dơi... Các ban thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng cử người giám sát tại các công trình xây dựng.

Ông Lý Văn Hai, Trưởng Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã, cho biết: Công tác giám sát chủ yếu bằng phương pháp trực quan, chủ đầu tư cung cấp đủ quyết định xây dựng và hồ sơ thiết kế cho ban giám sát cộng đồng và nhân dân nơi có công trình xây dựng biết để giám sát. UBND xã cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến công tác giám sát cho ban giám sát cộng đồng, các kỳ họp HĐND, UBND đều mời ban giám sát cộng đồng đến dự.

Trong 3 năm qua, UBND xã nhận được 2 kiến nghị của ban giám sát đầu tư cộng đồng liên quan đến 2 công trình đường bê tông xi măng của xóm Đức Phú và xóm 6 có đoạn kém chất lượng, bị bong tróc sau khi thi công.

Sau khi nhận được kiến nghị, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn làm việc với đội xây dựng của xóm, cấp ủy chi bộ, ban phát triển xóm để xác định rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục ngay.

Theo đó, đoạn đường xảy ra sự cố được làm lại với chiều dài 2 tuyến là 143m. Sau khi khắc phục xong, UBND xã tổ chức nghiệm thu, rút kinh nghiệm về những sai sót trong quá trình thi công.

Ngoài ra, UBND xã cũng phối hợp với ban thanh tra nhân dân làm rõ một vụ việc nhân dân có ý kiến về hoạt động thu, chi của trưởng xóm. Được giải thích, người dân đã hiểu rõ và hài lòng...

Qua hoạt động tích cực của các ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng các xóm, những năm qua, công tác giám sát các công trình, dự án luôn nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân khi tiến hành nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng. Hàng loạt công trình xây dựng như đường giao thông, nhà văn hóa, kênh mương... được thực hiện.

Đến nay, Phúc Thuận đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đang hoàn thiện hồ sơ để trình công nhận xóm nông thôn mới kiểu mẫu đối với 7 xóm.