Tổ chức Đại hội phải đảm bảo đủ 6 hoạt động theo kế hoạch đã đề ra

Tùng Lâm 14:47, 24/05/2024

Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh tại cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội điểm Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Đồng Hỷ lần thứ IV, năm 2024; hướng dẫn chi tiết một số nội dung tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS cấp huyện năm 2024, diễn ra sáng 24-5.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Qua đánh giá, kết quả tổ chức Đại hội điểm Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Đồng Hỷ lần thứ IV, năm 2024, các thành viên trong Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và đại diện các huyện, thành phố trong tỉnh đều nhận định: Đại hội đã được huyện Đồng Hỷ tổ chức chu đáo, đảm bảo các nội dung theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Theo đó, việc xây dựng nội dung văn kiện đại hội; công tác tuyên truyền; chuẩn bị nhân sự và bình xét khen thưởng; đảm bảo an ninh đều được thực hiện tốt. Tuy nhiên, việc tổ chức Đại hội vẫn còn một số điểm cần rút kinh nghiệm trong thực hiện báo cáo chính trị, nội dung tham luận, công tác tuyên truyền, hậu cần, lễ tân…

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh đã thông qua dự thảo Hướng dẫn chi tiết một số nội dung tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS cấp huyện năm 2024. Trong đó tập trung vào các nội dung như: Thực hiện văn kiện đại hội; công tác tuyên truyền trước, trong, sau đại hội; công tác nhân sự, hậu cần và đảm bảo an ninh trật tự. Theo kế hoach, Đại hội Đại biểu các DTTS của 8 huyện, thành phố còn lại sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 26- 6.

Đại diện các huyện, thành phố; các đơn vị liên quan đã tham gia ý kiến để hoàn thiện hướng dẫn nêu trên phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương nhưng vẫn đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đã giải đáp thắc mắc của các địa phương như việc sử dụng logo tại Đại hội, kinh phí tổ chức Đại hội, thành viên tham gia Đoàn Chủ tịch tại Đại hội… Đồng thời, yêu cầu các địa phương thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, lựa chọn các cá nhân, tập thể khen thưởng đúng quy định, có thành tích xuất sắc… Đồng chí giao Công an tỉnh thực hiện việc thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội và yêu cầu các địa phương phải tổ chức Đại hội đảm bảo đủ 6 hoạt động theo kế hoạch đã đề ra…