Tiếp thêm nguồn lực giúp đồng bào vượt khó

Hoàng Hải 07:43, 19/07/2023

Là một trong 3 xã đặc biệt khó khăn của huyện Định Hóa, đời sống của người dân Linh Thông còn nhiều thiếu thốn, vất vả. Những năm gần đây, thông qua các chính sách về dân tộc, miền núi, xã Linh Thông được Nhà nước hỗ trợ, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đời sống bà con đã có chuyển biến tích cực.

Anh Lưu Văn Bắc, xóm Nà Chát, xã Linh Thông bên căn nhà mong ước vừa mới xây xong.
Anh Lưu Văn Bắc, xóm Nà Chát, xã Linh Thông, bên căn nhà mới xây.

Ông Lưu Viết Viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Linh Thông, phấn khởi: Trong những năm gần đây, việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng nâng cao đời sống của người dân. Hiện nay, hệ thống điện, đường, trường, trạm ở Linh Thông được xây dựng khang trang. Chúng tôi đang nỗ lực xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nói về việc được hỗ trợ từ các chính sách dân tộc, anh Lưu Văn Bắc, xóm Nà Chát, xúc động: Gia đình tôi là hộ nghèo nhiều năm, làm nông nghiệp nhưng lại thiếu lao động, con đang tuổi ăn học nên không có tiền tích lũy. Nếu không có nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng để xoá nhà dột nát, tôi không biết đến khi nào mới có thể làm được căn nhà vững chãi. Mới đây, tôi còn được hỗ trợ một téc nước thông qua Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc tiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Theo thông tin từ UBND xã Linh Thông, gia đình anh Bắc chỉ là một trong số 102 hộ dân được hỗ trợ tiền và xi măng để xoá nhà dột nát trong năm 2022 và 2023. 

Thời gian qua, thông qua các chương trình như: 135, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, xóa nhà dột nát… xã Linh Thông đã lựa chọn, đề xuất các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện khó khăn để Nhà nước hỗ trợ. Đồng thời, ưu tiên thực hiện những công trình thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh, sản xuất cho bà con.

Chỉ tính từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn xã đã có 17 nhà văn hóa, kênh mương nội đồng, tuyến giao thông nông thôn được đầu tư xây mới, cải tạo, sửa chữa, với tổng số tiền dự toán gần 5,5 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ bằng tiền mặt và xi măng với tổng giá trị khoảng 3,4 tỷ đồng, số còn lại do nhân dân đóng góp, đối ứng bằng nhiều hình thức. Các chương trình, công trình khi triển khai đều được người dân đồng tình ủng hộ và đồng lòng thực hiện.

Hơn 1 năm qua, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ trâu, bò sinh sản được triển khai đến 77 hộ nghèo, tạo sinh kế giúp đồng bào vươn lên. Một số hộ nghèo đã được hỗ trợ máy nông nghiệp với mức 12 triệu đồng/hộ. Từ năm 2020 đến nay, dựa trên nguồn vốn được phân bổ, đã có 5 hộ được hỗ trợ chuyển đổi nghề, với số tiền gần 42 triệu đồng và 53 hộ được hỗ trợ téc dựng nước sinh hoạt…

Cùng với đó, xã Linh Thông duy trì thực hiện các mô hình kinh tế: nuôi vịt bầu cổ xanh, cánh đồng lúa một giống và nuôi trồng thủy sản... Hiện nay, các mô hình đang phát triển tốt.

Việc triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách ở Linh Thông đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển. Riêng trong năm 2022, toàn xã đã giảm được 205 hộ nghèo và hộ cận nghèo. Toàn xã có 665/734 hộ đạt gia đình văn hóa (chiếm 90,6%), 9/9 xóm đạt xóm văn hóa. Đến nay, số hộ nghèo trong toàn xã chỉ còn 127 hộ (chiếm 17,07%), 109 hộ cận nghèo (chiếm 14,7%).