Công đoàn Công ty CP Gang thép Thái Nguyên:
Nỗ lực đồng hành cùng người lao động

Phương Thảo 15:41, 25/04/2023

Trong nhiệm kỳ 2017-2023, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, Công đoàn Công ty CP Gang thép Thái Nguyên đã chủ động xây dựng phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) và tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, vì sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp. Nổi bật phải kể đến những nỗ lực đảm bảo việc làm, đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ.

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa XVI, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa XVI, nhiệm kỳ 2023-2028, ra mắt Đại hội.

Công đoàn Công ty CP Gang thép Thái Nguyên hiện có trên 4.600 đoàn viên, sinh hoạt tại 19 công đoàn cơ sở thành viên (60 công đoàn bộ phận và 358 tổ công đoàn), hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) trên địa bàn 9 tỉnh, thành phố.

Trong những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc, đội ngũ CNVC-LĐ toàn Công ty luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống của đội ngũ, đoàn kết thống nhất, khơi dậy nội lực để đẩy mạnh SXKD có hiệu quả. Nhờ đó, đời sống việc làm, thu nhập của người lao động (NLĐ) được đảm bảo và có cải thiện.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Vũ Thượng Thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty, cho biết: Trong nhiệm kỳ vừa qua, do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới nên thị trường thép có sự cạnh tranh gay gắt, nguồn cung dư thừa, tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn. Vào lúc này, Công ty phải triển khai nhiệm vụ SXKD trong điều kiện vừa thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 vừa tiến hành tái cơ cấu đổi mới quản lý doanh nghiệp. Trước tình hình đó, Công đoàn đã bám sát định hướng của Đảng ủy, mục tiêu Đại hội Công đoàn Công ty và tình hình SXKD, kịp thời đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVC-LĐ; phối hợp tổ chức nhiều phong trào thi đua, liên kết thi đua, triển khai các chuyên đề tham gia quản lý, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo...

Kết quả, nhiều mô hình mới đã được xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả; góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tạo môi trường thân thiện, cảnh quan sạch, đẹp và thực hiện văn hoá doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty, tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Nhà máy Cán thép Lưu Xá.

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Công đoàn đã bám sát Nghị quyết của Đại hội Công đoàn Công ty và quyết liệt triển khai thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

Cụ thể, với mục tiêu “Chủ động phối hợp với Tổng Giám đốc tổ chức động viên CNVC-LĐ, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu về SXKD - đời sống xã hội”, Công đoàn đã làm tốt công tác phối hợp, động viên NLĐ nỗ lực vượt khó, sát cánh cùng Công ty hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế và đời sống xã hội. Thu nhập của NLĐ được đảm bảo ổn định, cải thiện và có tăng trưởng. Năm 2022, thu nhập bình quân của NLĐ đạt 10,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 25,8% so với năm 2017. 

Ngoài ra, Công đoàn Công ty còn hoàn thành tốt các mục tiêu, như: tập trung cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ theo mô hình “6 nhà” và đề xuất các mô hình mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho NLĐ về các văn bản pháp luật...

Với vai trò của mình, Công đoàn Công ty cũng thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ. Các cấp công đoàn đã phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NLĐ, như: tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, trợ cấp, nâng lương... Hằng năm, phối hợp tổ chức cho NLĐ đi tham quan, nghỉ mát với tổng số tiền 44 tỷ đồng; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề, điều dưỡng cho CNVC-LĐ bị tai nạn lao động; tổ chức ăn ca tự chọn, thăm hỏi hiếu hỷ; trang cấp đồng phục cho toàn thể CNVC-LĐ với tổng kinh phí 12,6 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 17 nhà “Mái ấm Công đoàn”; tặng 11.947 suất quà cho CNVC-LĐ và thăm hỏi động viên đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách với tổng số tiền 6,4 tỷ đồng...

  Đồng chí Vũ Thượng Thư, Chủ tịch Công đoàn Công ty trao quà hỗ trợ NLĐ ở Mỏ sắt Tiến Bộ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” năm 2022.
  Đồng chí Vũ Thượng Thư, Chủ tịch Công đoàn Công ty, trao quà hỗ trợ người lao động ở Mỏ sắt Tiến Bộ xây nhà “Mái ấm Công đoàn”.

Bên cạnh việc làm tốt công tác xã hội từ thiện và được các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đánh giá cao, Công đoàn Công ty còn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn, đội ngũ cán bộ Công đoàn, góp phần xây dựng Đảng, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Ngoài việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động, Công đoàn còn làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch và quy hoạch cán bộ Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo quy trình, tiêu chuẩn quy định... Trong nhiệm kỳ, công tác tham gia xây dựng Đảng được Công đoàn Công ty hết sức coi trọng. Công đoàn các cấp đã giới thiệu 575 quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng, 377 đồng chí là đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp Đảng...

Trao đổi về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Vũ Thượng Thư nhấn mạnh: Chúng tôi sẽ tập trung đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động của Công đoàn trong tình hình mới vì sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty; phối hợp đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ. Đồng thời, Công đoàn Công ty đề ra 6 chỉ tiêu chủ yếu và những giải pháp cần thực hiện trong suốt nhiệm kỳ.

Với truyền thống đoàn kết, ý chí quyết tâm của cả đội ngũ, tin tưởng rằng Công đoàn Công ty CP Gang thép Thái Nguyên sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2023-2028); góp phần cùng Công ty duy trì, phát triển SXKD hiệu quả; cải thiện đời sống NLĐ, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.