TP. Thái Nguyên: Phát triển kinh tế đi đôi với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh

Linh Lan 17:00, 13/12/2022

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2013-2022, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn TP. Thái Nguyên đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức cho cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể, lực lượng và nhân dân về nội dung này.

Từ đó, thành phố đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trên địa bàn đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác quốc phòng - an ninh được triển khai tích cực, toàn diện, đi vào chiều sâu; các tiềm lực trong khu vực phòng thủ được tăng cường, tiềm lực chính trị tinh thần được củng cố, “thế trận lòng dân” được giữ vững.

Đồng chí Dương Văn Lượng, Bí thư Thành uỷ Thái Nguyên trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết TW8, khóa XI giai đoạn 2013-2022.
Đồng chí Dương Văn Lượng, Bí thư Thành uỷ Thái Nguyên trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết TW8, khóa XI giai đoạn 2013-2022.

Đó là những kết quả nổi bật được nêu tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” do Thành ủy Thái Nguyên tổ chức chiều 13-12.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, TP. Thái Nguyên tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tập trung xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Bên cạnh đó, thành phố cũng thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn…

Nhân dịp này, 10 tập thể, 15 cá nhân đã được nhận Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Thái Nguyên vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI, giai đoạn 2013-2022.