Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Thái Nguyên có lợi thế phát triển toàn diện

Phương Điền 09:40, 23/01/2023

Dẫn đầu Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên ngày 9/10/2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có nhiều gợi mở cho tỉnh trong định hướng phát triển, đó là việc giải quyết “bài toán” thu hút đầu tư FDI, vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp, đô thị hóa, chuyển dịch lao động... Người đứng đầu Quốc hội khẳng định Thái Nguyên có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển toàn diện mà ít địa phương có được.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác của Trung ương trong cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên ngày 9/10/2022. Ảnh: Trường Sơn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác của Trung ương trong cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên ngày 9/10/2022. Ảnh: Trường Sơn

Những điểm nhấn trong “bức tranh” toàn cảnh

Báo cáo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng với Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã phác họa “bức tranh” toàn cảnh của Thái Nguyên.

Trong đó, những điểm nhấn nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh những năm gần đây luôn cao hơn nhiều mức trung bình cả nước, năm 2022 đạt 8,59%; thu hút đầu tư FDI tiếp tục là một điểm sáng, năm 2022 đứng trong tốp 10 cả nước; giá trị sản xuất công nghiệp và xuất khẩu vững vàng ở vị trí thứ 4 với tốc độ tăng trưởng ấn tượng (năm 2022, hai chỉ số này đạt tăng trưởng lần lượt là 10,78% và 10,4%). Số thu ngân sách hằng năm liên tục tăng, năm 2022 đạt trên 19.000 tỷ đồng… Những thống kê đó cho thấy nền kinh tế Thái Nguyên đã phục hồi tăng trưởng với tiềm lực và nền tảng vững chắc.

Cùng với đó, công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính được tỉnh đặc biệt quan tâm và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là hỗ trợ huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023 tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm thỏa đáng…

Vì vậy, lãnh đạo các bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và Ủy ban Dân tộc đều đánh giá cao những kết quả của Thái Nguyên trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, “bức tranh” kinh tế - xã hội của Thái Nguyên đang có nhiều khởi sắc, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, với các giải pháp phù hợp, cách làm sáng tạo. Thái Nguyên đã khắc phục được một số “điểm nghẽn” mà nhiều tỉnh, thành đang gặp phải, nhất là trong giải ngân vốn đầu tư công.

Một trong những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Thái Nguyên được Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao là đã sớm cụ thể hóa 5 định hướng lớn trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) thành 12 chương trình, 32 đề án, 21 kế hoạch. Đây chính là phương thức lãnh đạo của Đảng mà Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII vừa thảo luận và thống nhất cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác của Trung ương trong cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên ngày 9/10/2022. Ảnh: Trường Sơn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác của Trung ương trong cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên ngày 9/10/2022. Ảnh: Trường Sơn

Khu vực FDI cần “vừa tăng vừa giảm”

Sau khi đại diện các bộ, ngành phân tích những kết quả, ưu điểm và hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý trong bối cảnh mới, tư duy mới, tầm nhìn mới, Thái Nguyên cần ra soát, điều chỉnh, cập nhật, bổ sung các nghị quyết, định hướng lớn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra. Cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử cách mạng, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo.

Ghi nhận một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh về hỗ trợ thu hút đầu tư, nguồn vốn để triển khai các dự án lớn có vai trò như những động lực phát triển, nhất là về giao thông, xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, phát triển hạ tầng lưới điện phục vụ công nghiệp…, Chủ tịch Quốc hội đồng thời đề nghị Thái Nguyên tập trung hoàn thiện Quy hoạch chung của tỉnh theo hướng tối ưu nhằm phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế về mọi mặt, đúng tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thái Nguyên cần tiếp tục đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông để sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong tâm công nghiệp hiện đại, năng động. Trong ảnh: Công trường thi công cầu Huống Thượng bắc qua sông Cầu. Ảnh: Nguyên Ngọc.
Thái Nguyên cần tiếp tục đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông để sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong tâm công nghiệp hiện đại, năng động. Trong ảnh: Công trường thi công cầu Huống Thượng bắc qua sông Cầu. Ảnh: Nguyên Ngọc.

Để tỉnh sớm trở thành một trung tâm công nghiệp hiện đại, năng động, một hạt nhân của vùng trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội, người đứng đầu Quốc hội cho rằng Thái Nguyên cần tiếp tục đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông, phát triển logistics.

Việc thu hút, phát triển doanh nghiệp FDI cần chọn lọc và phải vừa tăng vừa giảm: Tăng giá trị tuyệt đối, tăng hàm lượng khoa học – công nghệ và tỷ lệ nội địa hóa… đồng thời giảm tỷ trọng của khu vực này, muốn vậy phải phát triển doanh nghiệp nội địa, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Việc thu hút, phát triển doanh nghiệp FDI cần chọn lọc và phải vừa tăng vừa giảm. Tăng giá trị tuyệt đối, tăng hàm lượng khoa học – công nghệ và tỷ lệ nội địa hóa… đồng thời giảm tỷ trọng của khu vực này, muốn vậy phải phát triển doanh nghiệp nội địa, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Trong phát triển đô thị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý tỷ lệ đô thị hóa của Thái Nguyên hiện nay đạt khoảng 36% là thấp (trung bình cả nước trên 40%), các đô thị của tỉnh cũng chưa thể hiện rõ bản sắc. Đô thị hóa cần gắn với phát triển kinh tế đô thị, công nghiệp hóa và xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch lao động phù hợp và tạo việc làm cho lao động nông thôn. Cuối cùng, người dân phải được hưởng thành quả phát triển, nhất là đồng bào ở vùng sâu, xa, vùng ATK…

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với những thành tựu đã đạt, phát huy truyền thống và khát vọng phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đoàn kết, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xứng đáng là trung tâm Việt Bắc nói riêng, của vùng trung du miền núi phía Bắc nói chung.