Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tạo động lực để Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững

Nhóm P.V 08:12, 22/01/2023

Những ngày áp Tết, tỉnh Thái Nguyên vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm, làm việc. Mừng Đảng, mừng Xuân mới, Tổng Bí thư chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thái Nguyên Anh hùng ngày càng tiến bộ, đạt nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trên chặng đường phát triển phía trước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

Sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

Trong chuyến thăm, làm việc ngày 10/1/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác đã làm việc với tập thể lãnh đạo tỉnh về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2022.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư lưu ý, Đảng bộ cần nhận thức đúng và sâu hơn nữa về tình hình và bối cảnh chung; xác định rõ những tiềm năng, lợi thế của địa phương để từ đó đề ra các mục tiêu, yêu cầu, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước chuyển biến mới, mạnh mẽ hơn trong phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khơi dậy và phát huy tốt hơn nữa truyền thống cách mạng Anh hùng của quê hương Thái Nguyên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà lưu niệm cho tập thể lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà lưu niệm cho tập thể lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

Về việc thực hiện 5 định hướng lớn đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu đặc biệt chú ý quan tâm, làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Xác định rõ vai trò, vị trí, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong vùng trung du và miền núi phía Bắc, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng Thủ đô Hà Nội; coi trọng việc liên kết vùng để tạo động lực phát triển, xây dựng Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại…

Tổng Bí thư đề nghị, Đảng bộ tỉnh chăm lo đầy đủ và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phát huy đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi và chúc Tết gia đình cụ Nguyễn Trung Lựu, cán bộ tiền khởi nghĩa, ở phường Ba, TP. Phổ Yên.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi và chúc Tết gia đình cụ Nguyễn Trung Lựu, cán bộ tiền khởi nghĩa, ở phường Ba Hàng, TP. Phổ Yên.

Khát vọng phát triển và quyết tâm mới, khí thế mới

Luôn đau đáu vì cuộc sống, hạnh phúc của Nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tỉnh cần kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Cùng với đó triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Quan tâm lãnh đạo công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, nhất là đối với nhân lực ở vùng nông thôn, miền núi, vùng triển khai nhiều dự án đầu tư mới…

Phát huy truyền thống cách mạng Anh hùng của vùng "Thủ đô kháng chiến, Thủ đô gió ngàn" năm xưa, cùng với khát vọng phát triển và quyết tâm mới, khí thế mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm vùng nguyên liệu của Hợp tác xã chè Hảo Đạt, một đơn vị kinh tế tập thể tiêu biểu của tỉnh.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm vùng nguyên liệu của Hợp tác xã chè Hảo Đạt, một đơn vị kinh tế tập thể tiêu biểu của tỉnh.

Trước đó, ngay sau khi đến Thái Nguyên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết gia đình cụ Nguyễn Trung Lựu, sinh năm 1927, là cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, đã được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, ở phường Ba Hàng (TP. Phổ Yên); thăm Hợp tác xã chè Hảo Đạt, ở xã Tân Cương (TP. Thái Nguyên).

Trong dịp này, Tổng Bí thư đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm hơn nữa, chăm lo chu đáo đời sống của các gia đình, đối tượng chính sách và đồng bào ở những vùng khó khăn.

Mừng Đảng, mừng Xuân, đón Tết Quý Mão 2023, Tổng Bí thư chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thái Nguyên Anh hùng ngày càng tiến bộ, đạt nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trên chặng đường phát triển phía trước.