Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam cho gần 2.300 học sinh, sinh viên

Hằng Nga 16:02, 04/04/2023

Ngày 4-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Cục Kỹ thuật (Quân chủng Hải quân), Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền về biển, đảo năm 2023 cho cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong (TP. Phổ Yên). 

Cán bộ Cục Kỹ thuật Hải Quân tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong.
Cán bộ Cục Kỹ thuật Hải quân tuyên truyền về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong.

Trong chương trình, gần 2.000 thầy, cô giáo và học sinh Nhà trường được giới thiệu về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo; những chiến công, thành tích của Quân chủng Hải quân trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cùng với việc tuyên truyền, đại diện Cục Kỹ thuật Hải quân còn tổ chức tư vấn cho học sinh lớp 12 đăng ký dự thi vào Học viện Hải quân.

Chiều cùng ngày, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Cục Kỹ thuật Hải quân và Đại học Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đến trên 250 cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm.

Những nội dung tuyên truyền được báo cáo viên truyền đạt ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm, tạo được nguồn cảm hứng, giúp thay đổi nhận thức của học sinh, sinh viên đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Từ đó nêu cao ý thức và trách nhiệm công dân trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương...

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo là một trong những nội dung được cụ thể hóa nhằm thực hiện tốt kế hoạch phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên và Cục Kỹ thuật Hải quân trong năm 2023.


Từ khóa:

tuyên truyền

biển đảo