Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2

Hải Hằng 17:53, 03/04/2023

Chiều 3-4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2-2023. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì Hội nghị.

 

Tham dự tại điểm cầu Thái Nguyên có các đồng chí: Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Xuân Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; đại diện các ban xây dựng Đảng, một số sở, ngành của tỉnh.

Trong quý 1-2023, ngành Tổ chức đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, như: Triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đặc biệt, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 về việc “lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị”; tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, chỉ định tham gia cấp ủy, xét thăng quân hàm cấp tướng trong lực lượng vũ trang và chế độ nghỉ hưu đối với 115 lượt nhân sự; phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đối với 661 lượt nhân sự và đề xuất chưa xem xét đối với 27 đồng chí…

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt, triển khai Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý 2-2023. Theo đó, ngành Tổ chức sẽ tiếp tục bám sát Kết luận số 08-KL/BTCTW tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 để rút kinh nghiệm những mặt hạn chế, phát huy những điểm tích cực, thực hiện tốt hơn công tác tổ chức Đảng.