97 đoàn viên thanh niên được bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Thu Nga 17:51, 24/03/2023

Ngày 24-3, Trung tâm Chính trị thành phố phối hợp với Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 3-2023. Lớp bồi dưỡng có 97 học viên là cán bộ, đoàn viên ưu tú đến từ các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên.

Lãnh đạo TP. Thái Nguyên trao giấy chứng nhận cho các học viên.
Lãnh đạo TP. Thái Nguyên trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Trong thời gian học tập, các học viên được quán triệt 5 chuyên đề, gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị, không ngừng phấn đấu, rèn luyện để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Sau quá trình học tập nghiêm túc, 100% học viên được trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng, trong đó có 57 học viên đạt loại Giỏi, 40 học viên đạt loại Khá.