Tạo nguồn phát triển Đảng trong ngành Kiểm sát

Nhị Hà 14:23, 30/03/2023

Tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, nhằm đảm bảo tính kế thừa và bổ sung nguồn lực mới cho Đảng. Đối với ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên, công tác phát triển Đảng được gắn với công tác chuyên môn và các phong trào thi đua, góp phần đáp ứng ngày càng cao yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Chi bộ VKSND huyện Phú Bình là đơn vị thực hiện tốt việc tạo nguồn phát triển đảng viên.
Chi bộ VKSND huyện Phú Bình là đơn vị thực hiện tốt việc tạo nguồn phát triển đảng viên.

Những năm gần đây, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Phú Bình là một trong những đơn vị có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt và tạo nguồn phát triển đảng viên. Đáng chú ý là việc duy trì nghiêm túc lịch họp định kỳ và nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường các nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

Với phát triển đảng viên, Chi bộ thực hiện rà soát kỹ và xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm; giao nhiệm vụ cho các đảng viên có chuyên môn và kinh nghiệm công tác để giúp đỡ quần chúng ưu tú. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng, các bước chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp trên xem xét kết nạp.

Với sự quan tâm và phương pháp phù hợp, từ năm 2018 tới nay, Chi bộ VKSND Phú Bình đã kết nạp được 5 đảng viên. Các đảng viên mới kết nạp đều trẻ tuổi, năng động và có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng.

Đồng chí Lê Trung Kiên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Phú Bình, cho biết: Trong công tác phát triển Đảng, chúng tôi quan điểm không chạy theo số lượng mà đặt yêu cầu chất lượng lên trên hết. Những cá nhân được chọn bồi dưỡng, kết nạp phải có năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như nhiệt tình, trách nhiệm tham gia các phong trào.

Đối với Đảng bộ VKSND tỉnh, việc tạo nguồn đảng viên cũng được hướng nhiều vào lực lượng đoàn viên, thanh niên; gắn công tác phát triển Đảng với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận, dự nguồn cho các tổ chức đoàn thể và công tác chuyên môn.

Ban Chấp hành Đảng bộ phân công các đồng chí ủy viên hằng tháng tham gia sinh hoạt với các chi bộ, lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục, các bước thực hiện từ khâu giới thiệu tạo nguồn, bồi dưỡng đến thủ tục kết nạp đảng viên mới.

Đồng thời, Đảng ủy chỉ đạo rà soát nguồn quần chúng và giao Ban Chấp hành Chi đoàn Thanh niên quan tâm tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và những đề nghị chính đáng của đoàn viên thanh niên; giao cho Chi đoàn chịu trách nhiệm chính thực hiện những công việc đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích, giúp thanh niên có điều kiện phát huy khả năng, khẳng định bản thân, đồng thời uốn nắn, khắc phục những yếu kém, hạn chế; tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ.

Một điểm nhấn trong hoạt động của ngành Kiểm sát Thái Nguyên thời gian qua là việc đẩy mạnh các phong trào thi đua. Ngay từ đầu mỗi năm, Đảng bộ VKSND tỉnh đã chỉ đạo các chi bộ động viên, khuyến khích cán bộ, kiểm sát viên, người lao động thực hiện đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Quá trình tổ chức thực hiện, lãnh đạo các đơn vị thường xuyên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn cán bộ, công chức là người lao động trực tiếp; chú trọng truyền đạt kinh nghiệm thực tiễn về nghiệp vụ, bồi dưỡng người lao động trực tiếp và cán bộ, công chức mới vào Ngành.

Bên cạnh các phong trào chung do địa phương và Ngành phát động, Viện KSND tỉnh còn phát động những đợt thi đua ngắn hạn, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các đơn vị. Điều này không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu công tác được giao mà còn là cơ hội cho đội ngũ, cán bộ thể hiện sự nhiệt tình và năng lực công tác, kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp.

Nhờ quan tâm làm tốt công tác phát triển Đảng, đến nay, VKSND tỉnh có 75/77 cán bộ, công chức, người lao động là đảng viên; VKSND cấp huyện là 119/149. Theo đánh giá, các đảng viên mới kết nạp cơ bản đã phát huy vai trò tích cực trong các lĩnh vực công tác, thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao, hàng năm đều được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chung của Ngành.