Chính phủ trình 7 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù cho TP Hồ Chí Minh

Theo nhandan.vn 10:26, 26/05/2023

Theo đề xuất của Chính phủ, TP Hồ Chí Minh sẽ được áp dụng thí điểm 7 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù về các lĩnh vực: Quản lý đầu tư; tài chính, ngân sách; quản lý đô thị và tài nguyên - môi trường; ngành nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược...

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày dự thảo Nghị quyết tại phiên họp sáng 26/5. (Ảnh: DUY LINH)
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày dự thảo Nghị quyết tại phiên họp sáng 26-5. (Ảnh: DUY LINH)

Báo cáo Quốc hội về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh trong phiên họp sáng 26-5, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu rõ, việc xây dựng dự thảo Nghị quyết đã có đủ căn cứ chính trị theo Nghị quyết số 31 ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại Nghị quyết số 76 ngày 15/11/2022, Quốc hội đã giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh, trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54 của Quốc hội khóa XIV trong thời gian sớm nhất.

“Xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội nhằm tạo cơ sở pháp lý để phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá, giải quyết các điểm nghẽn về phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, góp phần xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh như mục tiêu đã đặt ra tại các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội nêu trên”, Bộ trưởng cho biết.

Theo đề xuất của Chính phủ, TP Hồ Chí Minh sẽ được áp dụng 7 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù về các lĩnh vực: Quản lý đầu tư; tài chính, ngân sách; quản lý đô thị và tài nguyên - môi trường; ngành nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược; quản lý khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; tổ chức bộ máy của TP Hồ Chí Minh và tổ chức bộ máy TP Thủ Đức.

Quang cảnh phiên họp sáng 26/5. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh phiên họp sáng 26-5. (Ảnh: DUY LINH)

Đề xuất TP Hồ Chí Minh được áp dụng phương thức PPP đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực thể thao và văn hóa

Về một số cơ chế, chính sách cụ thể, Báo cáo nêu rõ sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ, chương trình, dự án trong tổng số vốn đầu tư công trung hạn, HĐND TP Hồ Chí Minh được phân bổ nguồn tăng thu ngân sách địa phương cho các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đối tượng đầu tư công khác và bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn số vốn tăng thêm.

HĐND Thành phố quyết định bố trí vốn đầu tư công để hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm thông qua việc giao UBND Thành phố ủy thác cho Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh TP Hồ Chí Minh thực hiện cho vay hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm.

Bên cạnh đó, Chính phủ đề xuất cho phép Thành phố được áp dụng đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực thể thao và văn hóa; được áp dụng hợp đồng BOT đối với dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu, phù hợp theo quy hoạch được phê duyệt.

HĐND Thành phố ban hành danh mục dự án quy định tại khoản này và tổ chức giám sát bảo đảm quyền lợi của người dân. Trường hợp chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng chiếm tỷ trọng lớn hơn 50% trong tổng mức đầu tư của dự án và phương án tài chính sơ bộ của dự án PPP không bảo đảm khả năng hoàn vốn, HĐND Thành phố được quyết định tăng tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP không lớn hơn 70% tổng mức đầu tư của dự án.

Ngoài ra, Thành phố được thực hiện dự án đầu tư theo Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) bảo đảm hiệu quả kinh tế xã hội, chất lượng công trình dự án, không gây thất thoát ngân sách nhà nước. HĐND Thành phố quyết định sử dụng vốn ngân sách Thành phố và bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, dự toán ngân sách hàng năm để thanh toán cho nhà đầu tư sau khi công trình hoặc hạng mục công trình vận hành độc lập được hoàn thành nghiệm thu, kiểm toán.

Thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông (TOD)

Cũng theo dự thảo Nghị quyết, ngân sách Thành phố được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách phí, lệ phí.

Thành phố được sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư của ngân sách Thành phố để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách và chi thu nhập tăng thêm.

Các đại biểu dự phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)
Các đại biểu dự phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng thời, được áp dụng tổng mức dư nợ vay không vượt quá 120% số thu ngân sách Thành phố được hưởng theo phân cấp.

Bên cạnh đó, HĐND Thành phố quyết định bố trí ngân sách Thành phố để chi thu nhập bình quân tăng thêm với mức không quá 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ; bảo đảm không vượt mức tối đa 0,8 lần quỹ lương cơ bản theo quy định của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương.

Đặc biệt, Chính phủ đề xuất cho phép TP Hồ Chí Minh thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông (TOD).

Chính phủ đề xuất cho phép TP Hồ Chí Minh thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông (TOD).Chính phủ đề xuất cho phép TP Hồ Chí Minh thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông (TOD).

Cụ thể, HĐND Thành phố quyết định sử dụng ngân sách địa phương để triển khai dự án đầu tư công độc lập nhằm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án đầu tư theo đồ án thiết kế đô thị riêng, đồ án quy hoạch đô thị vùng phụ cận các nhà ga thuộc các tuyến đường sắt được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vùng phụ cận các nút giao thông dọc tuyến đường Vành đai 3 thuộc địa phận Thành phố theo quy định của pháp luật để thu hồi đất, chỉnh trang, phát triển đô thị, thực hiện tái định cư tại chỗ, tạo quỹ đất để đấu giá lựa chọn nhà đầu tư các dự án phát triển đô thị theo quy định.

Dự thảo Nghị quyết cũng cho phép HĐND Thành phố quyết định sử dụng ngân sách địa phương để triển khai dự án đầu tư công độc lập nhằm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án đầu tư theo đồ án thiết kế đô thị riêng, đồ án quy hoạch đô thị vùng phụ cận các nhà ga thuộc các tuyến đường sắt được cấp có thẩm quyền phê duyệt.