Phú Bình: Đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội

Quỳnh Trang 17:21, 28/10/2023

Ngày 28-10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng năm 2023, triển khai một số nội dung quan trọng và thực hiện công tác tổ chức cán bộ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Phó Bí thư Huyện ủy Phú Bình.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Phó Bí thư Huyện ủy Phú Bình.

Theo đánh giá, trong 9 tháng năm 2023, các cấp ủy đảng của huyện Phú Bình đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Qua đó, huyện đã đạt nhiều kết quả nổi bật, như: Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đạt trên 17.200 tỷ đồng, bằng gần 70% kế hoạch năm; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 415 tỷ đồng, bằng 92% dự toán; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 77.200 tấn, bằng 103% kế hoạch; diện tích trồng rừng mới đạt trên 148ha, bằng 99% kế hoạch. Toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 179 đảng viên mới, đạt gần 80% kế hoạch...

Trong những tháng cuối năm, Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu; thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai các công trình, dự án trên địa bàn...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về một số báo cáo, tờ trình, như: Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 9 tháng năm 2023; tờ trình đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; xin chủ trương sử dụng nguồn vốn hỗ trợ xây dựng để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện...

Hội nghị cũng thực hiện quy trình bỏ phiếu bầu Phó Bí thư Huyện ủy Phú Bình và ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy.