Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang ký kết chương trình phối hợp công tác

Minh Tuấn (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên) 15:50, 14/11/2023

Ngày 14/11, tại TP. Bắc Giang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác tuyên giáo giai đoạn 2023-2025. 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang ký kết Chương trình phối hợp công tác tuyên giáo giai đoạn 2023-2025.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang ký kết Chương trình phối hợp công tác tuyên giáo giai đoạn 2023-2025.

Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban, các phòng chuyên môn của hai đơn vị. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên và đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang, chủ trì Hội nghị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là đơn vị đầu tiên của hai tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác để cụ thể hóa triển khai thực hiện các nội dung thỏa thuận hợp tác theo Biên bản ghi nhớ số 234-BB/TUBG-TUTN ngày 29/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang; nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác trong công tác tuyên giáo giữa hai tỉnh; giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân hai tỉnh hiểu sâu sắc hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những tiềm năng, lợi thế, thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của hai tỉnh.

Về nội dung phối hợp công tác: Tập trung tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng; các hoạt động kỷ niệm ngày lễ, sự kiện chính trị, văn hóa lớn; những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội và kết quả hợp tác toàn diện giữa tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Giang; tuyên truyền, quảng bá về vùng đất, văn hóa, con người của hai tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang đến với cả nước và quốc tế; chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông của hai tỉnh tăng cường trao đổi, chia sẻ tin, bài, phóng sự về những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của mỗi địa phương. Chia sẻ những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo và nhiệm vụ cấp ủy giao...

Các đại biểu dự Hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận về các nội dung phối hợp công tác; nguyên tắc phối hợp và trách nhiệm của mỗi bên; việc triển khai các nội dung liên quan giữa hai Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay. 

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang đã ký kết Chương trình phối hợp công tác tuyên giáo giai đoạn 2023-2025.