Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân vận

Thu Huyền 18:17, 28/02/2024

Chiều 28-2, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác dân vận và các chương trình phối hợp năm 2024.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, năm 2024, Ban Dân vận Tỉnh ủy đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân vận của hệ thống chính trị; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức kiểm tra, giám sát, khảo sát nắm tình hình kết quả triển khai thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận... 

Tại Hội nghị, các đại biểu được thông qua nội dung phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí; kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với các cơ quan, đơn vị của tỉnh năm 2024.

Lãnh đạo Báo Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị.
Lãnh đạo Báo Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị.

Trên cơ sở những nội dung thông qua tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, tập trung vào những nội dung như: Việc triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác dân vận tại cơ sở; điểm nhấn trong công tác dân vận ở các địa phương năm 2024; những khó khăn cần tháo gỡ trong thực hiện công tác này tại cơ sở...

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao việc triển khai công tác dân vận tại cơ sở trong bối cảnh khối lượng công việc cần thực hiện lớn. Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò, vị trí của dân vận trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy địa phương để đề ra kế hoạch thực hiện công tác có trọng tâm, trọng điểm; nắm chắc tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân...

Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2024 với Ban Dân tộc tỉnh.
Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2024 với Ban Dân tộc tỉnh.

Dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2024 với Ban Dân tộc tỉnh.