Ra mắt mô hình dân vận khéo về đảm bảo an ninh trật tự

Phạm Ngọc Chuẩn 17:02, 08/09/2023

Ngày 8-9, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình dân vận khéo “Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên tham gia đảm bảo an ninh trật tự”; thông tin về việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên.

Đại diện Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) ký kết giao ước thực hiện mô hình dân vận khéo “Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên tham gia đảm bảo an ninh trật tự”.
Đại diện Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) ký kết giao ước thực hiện mô hình dân vận khéo “Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên tham gia đảm bảo an ninh trật tự”.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức thông qua Kế hoạch xây dựng mô hình dân vận khéo; Công bố Quyết định thành lập mô hình; ký kết giao ước thực hiện mô hình và ký cam kết tham gia xây dựng mô hình…

Để triển khai có hiệu quả công tác truyền thông, tuyên truyền pháp luật, vận động quần chúng tham gia đảm bảo an ninh trật tự, Ban Tổ chức chia sẻ đến các hội viên kỹ năng nhận diện, xây dựng luận cứ đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội; kỹ năng kiểm chứng nguồn tin trên mạng xã hội.

Cách kiểm chứng thế nào là tin giả, tin sai sự thật; cách nhận biết nguồn thông tin chính thống, các trang mạng chính thống qua tên miền; Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội… Trách nhiệm công dân khi tham gia mạng xã hội; kỹ năng truyền thông lan tỏa thông tin tích cực.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức cũng thông tin đến hội viên về việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.