TP. Thái Nguyên: Linh hoạt, sáng tạo trong công tác dân vận

Linh Lan 09:24, 07/12/2023

Tăng cường dân vận chính quyền, hoạt động dân vận hướng về cơ sở, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” là các giải pháp trong công tác dân vận được Đảng bộ TP. Thái Nguyên chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả trong năm 2023.

Cán bộ phường Đồng Bẩm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Cán bộ phường Đồng Bẩm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Với cách làm sáng tạo, hướng đến mục tiêu tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thời gian qua, TP. Thái Nguyên đã chỉ đạo tăng cường công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp, trong đó đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ.

Trong năm, công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố được thực hiện có hiệu quả, quy trình giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính từ thành phố đến cơ sở đạt kết quả cao. Tính từ đầu năm đến tháng 11, UBND thành phố tiếp nhận tổng số 8.170 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 7.868 hồ sơ (đạt tỷ lệ 96%), đang giải quyết trong hạn 290 hồ sơ. Đáng chú ý là tỷ lệ số hóa đạt gần 95% hồ sơ.

Ngoài công tác cải cách hành chính, dấu ấn trong công tác dân vận chính quyền của thành phố còn được thể hiện ở việc tăng cường hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân.

Theo đó, hai hội nghị của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền thành phố đối thoại với các doanh nghiệp và ngành Giáo dục thành phố đã được tổ chức, có sự tham gia của trên 500 người, với 263 ý kiến, kiến nghị. 100% phường, xã của thành phố cũng đã tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Trên cơ sở hội nghị tiếp xúc, đối thoại, các đồng chí đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp của thành phố đã kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, lắng nghe ý kiến của người dân. Từ đó quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, không để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp, trở thành “điểm nóng”.

Theo đồng chí Nguyễn Tiến Trữ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố: Nhờ tăng cường công tác dân vận, nhất là hoạt động tuyên truyền, vận động qua các buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân, nhiều dự án của thành phố được các hộ dân nhất trí bàn giao mặt bằng thi công, hạn chế thấp nhất các vụ việc phải cưỡng chế thu hồi đất. Điển hình, trong năm, các tổ công tác của TP. Thái Nguyên đã thực hiện nhiều cuộc đối thoại với một số hộ dân bị thu hồi đất thực hiện dự án Khu nhà ở Cao Ngạn, nhờ đó, các hộ còn vướng mắc đa phần đã nhận tiền đền bù.

Kết quả từ sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị là từ đầu năm đến nay, thành phố đã thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 40 dự án, tổng diện tích gần 18,5ha, giá trị bồi thường, hỗ trợ khoảng 360 tỷ đồng, liên quan đến trên 320 hộ, cá nhân và 6 tổ chức. Cơ bản, nhân dân đồng thuận cao để triển khai các dự án.

Mô hình camera an ninh gắn với các tổ tự quản tại các xã, phường của TP. Thái Nguyên đã góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.
Mô hình camera an ninh gắn với các tổ tự quản tại các xã, phường của TP. Thái Nguyên đã góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Bên cạnh đó, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được thành phố chú trọng và giải quyết hiệu quả, nhờ đó, số vụ việc khiếu nại, tố cáo giảm so với năm trước.

Cụ thể, trong năm, thành phố đã chỉ đạo giải quyết xong 321/347 vụ việc đủ điều kiện, thẩm quyền, đạt tỷ lệ 92,5%. Phần lớn các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và môi trường.

Cùng với tăng cường công tác dân vận chính quyền, năm 2023, TP. Thái Nguyên tiếp tục nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trong các lĩnh vực. Đến nay, toàn thành phố có gần 400 mô hình tập thể và các nhân “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an ninh trật tự...

Riêng lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, thành phố đã duy trì nhiều mô hình dân vận khéo hướng về cơ sở. Nổi bật là vai trò của các tổ dân vận ở khu dân cư đã phát huy hiệu quả. Trong năm, các tổ dân vận đã phối hợp với lực lượng chức năng hóa giải 19 mâu thuẫn trong dân cư, không để phát triển thành mâu thuẫn lớn gây mất an ninh trật tự.

Cùng với đó, mô hình “Camera an ninh gắn với mô hình tự quản đảm bảo an ninh trật tự” của thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác giữ gìn an ninh địa bàn. Hiện 31/32 phường, xã của thành phố đã huy động xã hội hóa trên 3 tỷ đồng để lắp đặt 680 mắt camera. Hệ thống camera và 401 tổ tự quản đã góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, giúp lực lượng chức năng điều tra, khám phá nhiều vụ án.

Bên cạnh đó, hoạt động của các “tà đạo, đạo lạ” thời gian qua được các cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt, phát hiện và xử lý theo quy định. Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Công an TP. Thái Nguyên, cho biết: Đến nay, cơ bản hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố đều tuân thủ quy định của pháp luật, không phát sinh “điểm nóng”.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các mô hình dân vận khéo của thành phố được xây dựng gắn với việc vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu thập, giảm nghèo bền vững… Nhờ làm tốt công tác dân vận, các địa phương đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, với nhiều nguồn lực, nhất là sự đóng góp sức người, sức của của nhân dân. Đến nay, 100% xã của thành phố đã đạt chuẩn nông thôn mới, nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu...