Tạo nguồn phát triển đảng viên ở Phú Lương

Trinh An 09:01, 28/02/2024

Để nuôi dưỡng nguồn phát triển đảng viên đối với quần chúng ưu tú đã qua bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhưng chưa được kết nạp, Đảng bộ huyện Phú Lương tiếp tục theo dõi và giới thiệu đến các tổ chức nơi đối tượng cư trú, học tập, làm việc… Cách làm sát sao này của Đảng bộ huyện đã bổ sung nguồn kết nạp đảng viên cho các cơ sở đảng, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, chất lượng.

Cùng với thành tích học tập tốt, thông qua các hoạt động của Đoàn, nhiều đoàn viên là học sinh tại huyện Phú Lương đã nỗ lực rèn luyện, phấn đấu vào Đảng.
Cùng với thành tích học tập tốt, thông qua các hoạt động của Đoàn, nhiều đoàn viên là học sinh tại huyện Phú Lương đã nỗ lực rèn luyện, phấn đấu vào Đảng.

Năm 2023, Đảng bộ huyện Phú Lương kết nạp được 172 đảng viên mới, bằng 3,04% tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ, vượt 0,04% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra, vượt 0,54% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; trong đó có 7 đảng viên là học sinh THPT.

Kết quả này đã nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện từ hơn 5.650 (năm 2020) lên gần 5.930 đảng viên, trong đó có 172/214 là trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên (chiếm 80,37%).

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ huyện đã xây dựng kế hoạch tạo nguồn, phát triển đảng viên giai đoạn 2023-2025. Theo đó, Phú Lương đề ra các chỉ tiêu như: Phấn đấu hằng năm kết nạp từ 170 đảng viên mới trở lên; riêng năm 2024, phấn đấu kết nạp 184 đảng viên tại các chi, đảng bộ trực thuộc.

Tìm hiểu cách tạo nguồn phát triển đảng viên là học sinh ở Đảng bộ Trường THPT Phú Lương, chúng tôi được Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường Hà Quang Đỉnh chia sẻ: Bên cạnh các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ, giao nhiệm vụ trực tiếp cho các giáo viên là đảng viên kèm cặp, giúp đỡ đối tượng kết nạp đảng là học sinh. Giáo viên phải luôn khơi dậy khát vọng phấn đấu vào Đảng cho học sinh, động viên các em nỗ lực học tập tốt, rèn luyện tốt, nêu cao tinh thần trách nhiệm xã hội trong các hoạt động. Năm 2023, Trường có 3 em được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngay trước khi tốt nghiệp THPT.

Đồng chí Doãn Thanh Nhân, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Phú Lương, cho biết: Từ năm 2020, đến nay, mỗi năm Đảng bộ huyện kết nạp thêm được từ 100 đến 170 đảng viên. Trong số các quần chúng ưu tú sau khi được bồi dưỡng nhận thức về Đảng còn hơn 20% chưa được kết nạp, do các nguyên nhân khách quan. Bởi vậy, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các đảng bộ địa phương, nhà trường, cơ quan… nơi đối tượng kết nạp Đảng cư trú, làm việc và học tập, thường xuyên quan tâm giúp đỡ, rèn luyện đối tượng và cập nhật danh sách liên tục vào dự nguồn phát triển Đảng tại cơ sở. Không ít thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, học sinh, người lao động sau thời gian đi làm, đi học trở về địa phương đã chủ động gặp cấp ủy cơ sở đề đạt nguyện vọng, hoặc cơ sở tiến hành rà soát và tìm hiểu để xây dựng nguồn phát triển, nên số lượng và chất lượng kết nạp đảng viên luôn đảm bảo.

Để hoàn thành mục tiêu phát triển đảng viên, thời gian tới, huyện Phú Lương tiếp tục chỉ đạo rà soát, tổng hợp nguồn đối tượng kết nạp Đảng, tổ chức các lớp bồi dưỡng đảm bảo chất lượng, số lượng theo quy định, xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề thường xuyên, hằng năm về công tác phát triển đảng viên.

Đối với các chi, đảng bộ trực thuộc, Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên ở cơ quan, đơn vị trong từng quý, từng năm.

Đặc biệt, Đảng bộ huyện chú trọng phát triển đảng viên là trưởng xóm, dân quân, tự vệ, quần chúng ưu tú vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người có đạo, quần chúng ưu tú hết nghĩa vụ quân sự, công an trở về địa phương…