Chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trong xây dựng Đảng

Hoàng Anh 08:58, 11/02/2024

2023 là năm bản lề triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đây cũng là năm chúng ta phải tiếp tục đối mặt với tình hình khó khăn chung của thế giới, trong nước. Nhưng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của các cấp ủy đảng cũng như cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Thái Nguyên đã đạt được những thành quả tích cực về mọi mặt. 

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trò chuyện với đảng viên Chi bộ xóm Gò Chòi, xã Khôi Kỳ (Đại Từ).
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trò chuyện với đảng viên Chi bộ xóm Gò Chòi, xã Khôi Kỳ (Đại Từ).

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Ngay từ đầu năm, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định phải luôn phát huy các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các chương trình, kế hoạch năm 2023 theo đúng các quy chế, quy định liên quan. Cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động nắm tình hình, bám sát các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy, lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ trên các lĩnh vực; công tác xây dựng Đảng không ngừng được củng cố, tăng cường cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Một trong những nét nổi bật của Đảng bộ năm qua là công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. Cấp ủy các cấp đã chỉ đạo thông tin kịp thời, đầy đủ tình hình thời sự, các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 

Đặc biệt là việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, khóa XIII về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; giúp ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng rãi. Điển hình như Đảng bộ TP. Sông Công đã tổ chức cuộc thi viết “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” năm 2023. Cuộc thi đã nhận được 4.025 bài dự thi, đạt 154% trên tổng số đối tượng dự thi bắt buộc. Cuộc thi không chỉ dừng lại ở các chi, đảng bộ, cán bộ, đảng viên, mà còn nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cả thí sinh mới 12 tuổi, đến thí sinh 90 tuổi.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đối với 330 đồng chí; phê duyệt quy hoạch cho các địa phương, đơn vị theo thẩm quyền; điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại... đối với 123 lượt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Các cấp ủy đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm đúng quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện thường xuyên, liên tục. Trong năm, cấp ủy các cấp đã cử trên 2.000 đồng chí đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ...

Phường Bách Quang (TP. Sông Công) trao giải cho các tập thể, cá nhân trong cuộc thi viết Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.
Phường Bách Quang (TP. Sông Công) trao giải cho các tập thể, cá nhân trong cuộc thi viết "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023.

Đặc biệt, trong năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo phát triển tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên trong các doanh nghiệp và trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Đến hết năm 2023, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 2.956 đảng viên mới, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm kết nạp đảng viên đạt tỷ lệ tăng 3,14%/tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ (năm 2021 là 2,57%, năm 2022 là 2,53%), nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 98.408 người.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh. Trong năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.585 tổ chức đảng và 3.556 đảng viên (trong đó có 1.640 đảng viên là cấp ủy viên các cấp); giám sát chuyên đề đối với 1.018 tổ chức đảng và 2.467 đảng viên (có 1.556 đảng viên là cấp ủy viên các cấp). Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 51 tổ chức đảng và 140 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 759 tổ chức đảng và 2.576 đảng viên... Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý những sai phạm, giữ uy tín cho Đảng và củng cố niềm tin cho đảng viên, Nhân dân.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh bằng nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ. Trong năm, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã tập trung chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; thực hiện theo dõi, chỉ đạo xử lý 8 vụ án; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm đối với những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, hiệu quả. Hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân được tăng cường (đặc biệt là đã tổ chức thành công Hội nghị đối thoại trực tiếp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh với công nhân, viên chức, lao động tỉnh Thái Nguyên), góp phần giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất chính đáng của người dân.

Nhìn lại kết quả năm qua có thể thấy, công tác xây dựng Đảng của tỉnh đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc. Đây là nền tảng quan trọng tạo đà để Đảng bộ tỉnh tiếp tục thực hiện thành công hơn nữa nhiệm vụ này trong 2 năm tới và cả nhiệm kỳ - đồng chí Phạm Hoàng Sơn khẳng định.