Tạo nguồn kết nạp đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Văn Hiến 08:13, 25/01/2024

Chọn lựa quần chúng ưu tú để tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, hoàn tất thủ tục kết nạp, bổ sung lực lượng cho Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quyết liệt đôn đốc các cấp ủy cơ sở thực hiện nhiệm vụ này nên đạt được nhiều kết quả tích cực...

Một hoạt động thiện nguyện do Đoàn khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức tại tỉnh Lai Châu. Ảnh: Hoài Anh
Một hoạt động thiện nguyện do Đoàn khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức tại tỉnh Lai Châu. Ảnh: Hoài Anh

Công tác lãnh đạo của Đảng ủy Khối tiếp tục được đổi mới, nâng cao về mọi mặt. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội đạt được những kết quả tích cực; việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp ủy cấp trên được triển khai tốt.

Việc bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới luôn được các cơ sở đảng của Đảng bộ Khối quan tâm. Cụ thể, năm 2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; 2 lớp nhận thức về Đảng. Từ đó, đơn vị đã chủ động tạo được nguồn để xem xét, kết nạp 152 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 3,12% trên tổng số đảng viên trong Đảng bộ Khối đầu nhiệm kỳ, vượt 0,12% chỉ tiêu.

Những đảng viên mới đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức và cơ cấu về độ tuổi, thành phần... 

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 72 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, trong đó có 43 đảng bộ và 29 chi bộ cơ sở (có 19 đảng bộ bộ phận và 365 chi bộ dưới cơ sở) với 5.392 đảng viên. 

Đồng chí Dương Thị Giang, Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh, cho biết: Mặc dù năm 2023, Đoàn khối giảm trên 400 đoàn viên do quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, nhưng số đoàn viên được giới thiệu cho cấp ủy xem xét, kết nạp Đảng vẫn chiếm 80% số đảng viên được kết nạp trong năm. Hiện, Đoàn khối các cơ quan tỉnh có tổng số 3.250 đoàn viên và là tổ chức đoàn thể có lực lượng quần chúng đông nhất. 

Để có được kết quả nêu trên là do Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã chủ động tham mưu kịp thời, đầy đủ nội dung hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác. Nội bộ cán bộ đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ, các chương trình công tác cơ bản hoàn thành và đảm bảo chất lượng.

Hoạt động của các tổ chức đảng đi vào nền nếp, thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên và hồ sơ đảng viên theo quy định. Đặc biệt, trong công tác phát triển đảng viên, Đảng ủy Khối rất coi trọng, đưa ra nhiều giải pháp phù hợp với đặc thù nên kết quả vượt so với kế hoạch Tỉnh ủy giao, vượt chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ. 

Các đảng bộ duy trì được kết quả kết nạp đảng viên cao trong năm 2023, như: Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT; Công ty Điện lực Thái Nguyên, Đảng bộ Báo Thái Nguyên…

Chi bộ Nhà in Báo Thái Nguyên tổ chức kết nạp 2 đảng viên mới. Ảnh: Trường Sơn
Chi bộ Nhà in Báo Thái Nguyên tổ chức kết nạp 2 đảng viên mới. Ảnh: Trường Sơn

Đồng chí Ngô Văn Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Khối đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kết nạp đảng viên mới. Để có được kết quả này, hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đều ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ; tổ chức kiểm tra các đơn vị về thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên. Cùng với đó là cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đã kịp thời ban hành nghị quyết lãnh đạo, xác định chỉ tiêu và giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới, đảm bảo cả về số lượng, chất lượng. Các cấp ủy cũng xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ, rèn luyện quần chúng để tạo nguồn phát triển đảng viên. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ đảng viên mới kết nạp đảm bảo quy định của Đảng, trong đó đảng viên có trình độ đại học, sau đại học chiếm phần lớn. 100% đảng viên mới kết nạp được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản, rèn luyện phẩm chất đạo đức, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.