Phú Lương quan tâm phát triển đảng viên

Linh Lan 07:33, 09/05/2023

Xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn huyện Phú Lương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng.

Anh Hoàng Văn Lý (ngoài cùng bên phải), Chi hội trưởng Chi hội Nông dân xóm Ba Họ, xã Yên Ninh, được kết nạp Đảng tháng 3-2023.
Anh Hoàng Văn Lý (ngoài cùng bên phải), Chi hội trưởng Chi hội Nông dân xóm Ba Họ, xã Yên Ninh, được kết nạp Đảng tháng 3-2023.

Theo số liệu thống kê của Ban Tổ chức Huyện uỷ Phú Lương: Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến tháng 4-2023, toàn Đảng bộ huyện kết nạp được trên 400 đảng viên mới. Cụ thể, từ hơn 5.650 đảng viên năm 2020, đến nay, toàn huyện có trên 6.050 đảng viên, thuộc 54 tổ chức cơ sở đảng (19 đảng bộ cơ sở, 35 chi bộ cơ sở, 323 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở). Như vậy, bình quân hằng năm, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới của huyện đạt từ 2,5% trở lên so với tổng số đảng viên ở đầu nhiệm kỳ.

Để đạt được kết quả trên, bám sát chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ Phú Lương, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn, đề ra nhiều giải pháp kết nạp đảng viên mới.

Điển hình là Đảng bộ xã Yên Ninh. Đảng bộ xã có 19 chi bộ trực thuộc, trong đó có 14 chi bộ nông thôn, 5 chi bộ cơ quan, trường học. Từ năm 2020 đến nay, mỗi năm, xã đều kết nạp được 8-9 đảng viên (năm 2021 và 2022, vượt chỉ tiêu được giao 12,5%). Riêng từ đầu năm đến hết tháng 4-2023, xã đã kết nạp được 5/10 đảng viên mới.

Đáng chú ý là ngoài chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên trong các tổ chức đoàn thể, trường học, cơ quan, Đảng uỷ xã chỉ đạo các chi bộ nông thôn quan tâm phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú ở các khu dân cư để kết nạp Đảng.

Đồng chí Lâm Văn Tùng, Bí thư Đảng uỷ xã, cho biết: Tính đến hết tháng 4-2023, tổng số đảng viên toàn Đảng bộ là 322 đảng viên, tăng 18 đảng viên so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ. Nhìn chung, các đảng viên sau kết nạp đều đã phát huy được hiệu quả công tác, gương mẫu, trách nhiệm trong các phong trào, hoạt động. Thêm đảng viên, thêm sức mạnh cho Đảng, giai đoạn 2020-2022, đánh giá xếp loại hàng năm, 100% chi bộ trực thuộc Đảng uỷ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 94-97 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tìm hiểu giải pháp phát triển đảng viên ở xã Yên Ninh, chúng tôi đã thực tế tại xóm Đồng Danh. Chi bộ hiện có 18 đảng viên. Trong khi nhiều khu dân cư gặp khó khăn về công tác tạo nguồn phát triển Đảng thì năm 2022, Chi bộ Đồng Danh vẫn kết nạp được 2 đảng viên mới gồm: Trần Văn Phòng, sinh năm 1997, Phó Bí thư Chi đoàn xóm; Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1973, công nhân cầu đường. Năm nay, Chi bộ đã cử đi học bồi dưỡng nhận thức về Đảng 2 quần chúng 9X, đều năng nổ trong hoạt động đoàn thể và phát triển kinh tế, chuẩn bị làm hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng.

Anh Lường Văn Lưu, Bí thư Chi bộ xóm, cho biết: Kế hoạch, chỉ tiêu phát triển đảng viên mới được Cấp uỷ, Chi bộ đề ra từ đầu nhiệm kỳ, có giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí đảng viên giúp đỡ, bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng. Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, để các quần chúng có định hướng phấn đấu vào Đảng cũng được Chi bộ thực hiện tốt…

Cũng như Yên Ninh, thời gian qua, một số tổ chức cơ sở đảng đã có nhiều giải pháp sát thực, sáng tạo trong công tác phát triển đảng viên, như: Đảng bộ xã Động Đạt, Phú Đô, đặc biệt là Đảng bộ Trường THPT Phú Lương. Mục tiêu của Đảng bộ Trường là đến hết năm 2023 kết nạp được 6 đảng viên mới. Ngoài phát triển đảng viên trong lực lượng cán bộ, giáo viên, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường đã quan tâm phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú là học sinh để giới thiệu cho Đảng kết nạp. Tháng 4-2023 vừa qua, em Nguyễn Quang Huy, học sinh lớp 12A1 của Trường đã được kết nạp vào Đảng.

Giai đoạn 2023-2025, Đảng bộ huyện Phú Lương đặt mục tiêu mỗi năm kết nạp từ 170 đảng viên mới trở lên, trong đó có 65% số đảng viên trở lên do Đoàn cơ sở giới thiệu, 15% trở lên do Công đoàn cơ sở giới thiệu.

Để đạt được mục tiêu này, Huyện uỷ yêu cầu mỗi đảng bộ xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện với nhiều giải pháp sát thực, phấn đấu hằng năm kết nạp đảng viên mới đạt 3% trở lên so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, Huyện uỷ đề nghị mỗi năm các đoàn thể chính trị - xã hội huyện chỉ đạo đoàn thể cấp cơ sở lựa chọn, giới thiệu ít nhất 300 đoàn viên, hội viên ưu tú với chi bộ để xem xét, cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Lương, cho biết: Thường trực Huyện uỷ đã chỉ đạo các chi, đảng bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Mỗi tổ chức cơ sở đảng cần xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp thiết thực để phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động trong lao động, sản xuất, học tập, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thu hút quần chúng tham gia. Qua đó phát hiện các quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng kết nạp…