Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp

Chung An 16:42, 20/04/2023

Ngày 20-4, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng khối doanh nghiệp quý I/2023.

 

Đảng bộ TP. Thái Nguyên hiện có 100 tổ chức cơ sở đảng, với gần 28.000 đảng viên, trong đó có 37 chi, đảng bộ doanh nghiệp, với trên 2.000 đảng viên. Trong quý I/2023, hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp có mức tăng trưởng và đạt lợi nhuận cao. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước đạt trên 1,4 nghìn tỷ đồng (tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước). Cấp ủy các doanh nghiệp đã chỉ đạo giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 24.000 lao động, với mức thu nhập bình quân đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng. Trong quý I, các doanh nghiệp có 11 đảng viên mới được kết nạp, 25 đảng viên dự bị được chuyển Đảng chính thức…

Tại Hội nghị, đại diện các chi, đảng bộ doanh nghiệp đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất - kinh doanh; đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp; công tác sinh hoạt Đảng tại các chi, đảng bộ doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn…

Kết luận tại Hội nghị, Thường trực Thành ủy Thái Nguyên đề nghị các chi, đảng bộ doanh nghiệp tiếp tục quán triệt kịp thời các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng; quan tâm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đảng viên, người lao động trong đơn vị, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động…