Công tác kiểm tra, giám sát có kết quả tích cực

Văn Hiến 09:47, 06/04/2023

Một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh là cơ quan kiểm tra các cấp thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên. Trong 2 năm đầu nhiệm kỳ, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã thực hiện nghiêm công tác chuyên môn, có nhiều giải pháp, cách làm phù hợp với thực tiễn của từng địa phương; tập trung kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên…

UBKT Tỉnh ủy tổ chức định kỳ các hội nghị chuyên đề về công tác chuyên môn.
UBKT Tỉnh ủy tổ chức định kỳ các hội nghị chuyên đề về công tác chuyên môn.

Sau gần nửa nhiệm kỳ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, các cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh tới các tổ chức đảng và đảng viên. Ngoài thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn theo quy định của Đảng, cơ quan kiểm tra các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị thường kỳ, chuyên đề để quán triệt tới cán bộ chủ chốt, báo cáo viên của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ; sao lưu gửi các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát đến 100% chi, đảng bộ của tỉnh để tổ chức cho đảng viên nghiên cứu quy định của Đảng về yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.

Việc cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong nêu gương, thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, UBKT các cấp trong tỉnh đều có giải pháp thực hiện nhiệm vụ này phù hợp với đặc điểm, tình hình, điều kiện cụ thể của đơn vị, địa phương nên công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ tỉnh thời gian qua đạt được nhiều kết quả, có sự chuyển biến rất tích cực. Điển hình, như: Huyện ủy Đại Từ, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh; Thành ủy Phổ Yên.

Đơn cử, UBKT Thành ủy Phổ Yên đã cụ thể hoá việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh bằng việc tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng bộ cả nhiệm kỳ và kế hoạch theo từng năm nên đạt được nhiều kết quả.

Hơn 2 năm qua đã có nhiều lượt tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh bị kiểm tra về chấp hành nguyên tắc sinh hoạt Đảng, lãnh đạo thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định, kết luận của cấp uỷ cấp trên; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và các nội dung có liên quan đến các cuộc kiểm tra.

Đối với hoạt động giám sát, thời gian qua, cấp uỷ các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã giám sát chuyên đề đối với hàng trăm tổ chức đảng và đảng viên. Ngay trong quý IV/2022 và quý I/2023, UBKT Tỉnh ủy đã họp, quyết định khai trừ nhiều đảng viên vi phạm pháp luật hình sự, có nhiều hình thức kỷ luật khác nhau đối với đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng và tham mưu cấp trên xem xét, kỷ luật đối với một số cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy, Trung ương quản lý.

Qua các cuộc kiểm tra, giám sát, cơ quan kiểm tra đảng các cấp trong tỉnh đã phát hiện được nhiều tổ chức, đảng viên vi phạm Điều lệ, nguyên tắc hoạt động của Đảng. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát, cấp uỷ, chi bộ và UBKT các cấp trong tỉnh đã thi hành kỷ luật nhiều trường hợp vi phạm với các hình thức khác nhau.

Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, cho biết: Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay có sự đổi mới về nhận thức nên cấp uỷ các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Về phương pháp thực hiện, công tác kiểm tra, giám sát đã được cấp uỷ các cấp trong tỉnh chọn lựa những nội dung trọng tâm, trọng điểm của địa phương, đơn vị để thực hiện. Do vậy, kiểm tra, giám sát luôn có sự chủ động và đạt được những kết quả đề ra là hướng dẫn, giúp đỡ tổ chức đảng, đảng viên vi phạm nhận thức rõ khuyết điểm và có hướng khắc phục, sửa chữa. Đồng thời, cơ quan kiểm tra tham mưu với cấp ủy có hình thức kỷ luật phù hợp, đúng người, đúng tội nhằm giáo dục, răn đe, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng...

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng là việc làm thường xuyên, liên tục của các tổ chức đảng trong tỉnh và đây được coi là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện việc củng cố, xây dựng, phát triển Đảng vững mạnh về mọi mặt.

Tại Kỳ họp thứ 19 vừa qua, UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật một số tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Cụ thể, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách 5 tổ chức đảng, kỷ luật Cảnh cáo 2 tổ chức đảng, kỷ luật một số cán bộ, đảng viên; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thi hành kỷ luật 1 đảng viên.